Šoškić: Čvršći smo sada nego 2008.

PinterestFacebookTwitterShare

Pored procena Ministrastva finansija da će privreda stagnirati narednih pet meseci i zabrinutosti ekonomista zbog silaznog trenda još od početka krize 2008. godine, guverner Narodne banke Srbije (NBS) Dejan Šoškić kaže da za sada nema razloga za očekivanje nestabilnosti finansijskog sistema Srbije.


“NBS prati dešavanja na međunarodnom i domaćem tržištu i ima pripremljen paket mera u slučaju većih poremećaja. Za sada verujemo da nema razloga očekivanju nestabilnosti u finansijskom sistemu Srbije”, rekao je Šoškić.

Guverner veruje da je otpornost Srbije na potencijalne izvore ekonomske krize sada veća nego 2008. godinu.


Kod nas nisu dozvoljene filijale stranih banaka, već separatna pravna lica pod strogom kontrolom NBS. Pored toga, izvori finansiranja banaka su uglavnom domaći”, rekao je Šoškić. On je upozorio da i pored toga Srbija oseća potencijalno negativne efekte krize javnog duga u svetu. 
 

Komentarišući proteste protiv finansijskih institucija u svetu, guverner je rekao da je vreme je da se vratimo tradicionalnim razvojnim modelima, koji podrazumevaju svođenje potrošnje zemalja u realne okvire. 

“Važno je na vreme utvrditi granice zaduživanja. Srbija je dobro uradila svoj deo posla, jer smo Zakonom o budžetskom sistemu prošle godine definisali u kom se gabaritu može kretati ukupni javni dug”, kazao je Šoškić. 

Zamoljen da prokomentariše česte primedbe da devizne rezerve treba plasirati u privredu, guverner NBS je rekao da to nije u skladu sa zakonom. Devizne rezerve služe za izmirivanje obaveza prema inostranim poveriocima i za potencijalne intervencije na međubankarskom deviznom tržištu, naglasio je Šoškić. 

“Intervencija u privredi je neprimerena tržišnoj ekonomiji i devizne rezerve se na taj način nigde u svetu ne koriste”, rekao je Šoškić i ocenio da je domaći bankarski sistem likvidan i da u domaćim bankama ima dovoljno sredstava za kreditiranje privrede. 

Sredstva su, nažalost, u većoj meri okrenuta finansiranju države, a jednim delom i u operacijama sa Narodnom bankom Srbije, rekao je Šoškić.
 

Inflacija će nastaviti da pada

Dejan Šoškić kaže da je međugodišnja inflacija, merena indeksom potrošačkih cena, smanjena sa 14,7 odsto u aprilu na 9,3 odsto u septembru i da će nastaviti da pada.

U narednom periodu inflacija će nastaviti da pada da bi se u prvom polugodištu naredne godine našla u granicama cilja”, rekao je Šoškić.

On je dodao da će tome doprineti stabilizovane cene hrane i usporen rast regulisanih cena, kao i da će “dezinflatorno delovati i niska agregatna tražnja, kao i pad inflacionih očekivanja”. 

Kako je kazao, u trećem tromesečju ove godine ostvarena je deflacija od -0,4 odsto i očekuje se dalji pad inflacije. 

Guverner je najavio da se u trećem tromesečju očekuje odredjeni oporavak ekonomske aktivnosti, u najvećoj meri kao posledica očekivano boljih rezultata u poljoprivredi i saobraćaju. 

“Imajući u vidu pad domaće i inostrane tražnje, NBS je revidirala projekciju ovogodišnjeg rasta bruto domaćeg proizvoda sa tri na 2,5 odsto“, kazao je on.