EBRD razmatra zajam za albansku energetsku korporaciju KESH

PinterestFacebookTwitterShare

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) planira da zajmom od 12,7 miliona evra za albansku Elektroenergetsku korporaciju (KESH) podrži investicione prioritete hidrocentrale Komani. Konačnu odluku o zajmu doneće uprava direktora EBRD-a sredinom februara iduće godine.

Sredstvima zajma EBRD finansiraće se hitne investicione potrebe korporacije KESH čiji je cilj unapređenje bezbednosti brana na rekama Drim i Maća.

Ukupna vrednost projekta procenjuje se na 65,7 miliona evra a kofinasiraće ga Svetska banka, Švajcarski državni sekretarijat za ekonomske poslove (SECO) i nemačka razvojna banka KfW.

Kofinansijeri će za projekat hidroelektrane Komani obezbediti zajmove pod povoljnim uslovima ili bespovrtatna sredstva.

EBRD se do sada angažovala na 55 projekata u Albaniji sa ukupno 626 miliona evra.