Usvojen rebalans budžeta

PinterestFacebookTwitterShare

Skupština Srbije usvojila je danas rebalans budžeta za 2011. godinu, koji je usaglašen sa Međunarodnim monetarnim fondom i koji predviđa budžetski deficit od 142,7 milijardi dinara.

Vlada Srbije usvojila je amandman SVM-a, kojim je precizirano da se iznos sredstava opredeljenih tim zakonom za finansiranje kapitalnih izdataka Vojvodine, u četvrtom kvartalu ove godine transferiše budžetu te pokrajine u tri jednake rate 1. novembra, 15. novembra i 1. decembra.

Shodno usvojenom amandmanu Ujedinjenih regiona Srbije, kojim je precizirana raspodela novca gradovima i opštinama u poslednjem kvartalu po osnovu nenamenskih transfera i transfera solidarnosti, gradovi i opštine će za poslednja tri meseca ove godine iz budžeta dobiti ukupno 4,6 milijardi dinara nenamenskih transfera i oko 810 miliona dinara transfera solidarnosti.

Rebalans budžeta predviđa prihode od 707,34 milijardi dinara, a rashode od 850,91 milijardi.


Prema dogovoru sa MMF-om, deficit konsolidovanog budžeta u ovoj godini biće povećan sa prvobitno planiranim 4,1 odsto bruto domaćeg proizvoda na 4,5 odsto.

Rebalansom budžeta, kako je ranije saopšteno iz Vlade, biće uvećani izdaci za penzije, zarade i socijalna davanja, a ta povećanja će biti realizovana u oktobru, kako je i planirano.

Rebalansom je, takođe, predviđeno dodatnih 300 miliona dinara za subvencionisanje stambenih kredita građana Srbije.

Najveće uštede biće napravljene na ime kapitalnih izdataka, i to po osnovu bolje planirane dinamike plaćanja, kao i kod rashoda za kamate.
 

Porez na imovinu neće se povećati 2012. godine


Skupština Srbije usvojila je četiri sporazuma o zaduživanju Srbije, među kojima je i garancija između Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj za zajam od 80 miliona evra za “Elektroprivredu Srbije”, odnosno Rudarski basen “Kolubara”.

Porez na imovinu za 2012. godinu ne može biti veći od poreza koji su građani i preduzetnici platili u ovoj godini, utvrđeno je izmenama Zakona o porezu na imovinu koje je danas usvojila Skupština Srbije.

U obrazloženju Vlade Srbije navodi se da je osnovni razlog za izmene Zakona o porezu na imovinu zaštita socijalnog položaja poreskih obveznika koji ne vode poslovne knjige.

Skupština je usvojila i izmene Zakona o javnom dugu koje će omogućiti dugoročno zaduživanje lokalnih samouprava za finansiranje infrastrukturnih projekata.

Propisuje se i mogućnost obustave transfernih sredstava iz budžeta Srbije do visine neizmirenih obaveza, ako jedinica teritorijalne autonomije ne izmiri dug u skladu sa ugovorenom dinamikom.

Skupština je usvojila i izmene Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju kojima je predviđeno odlaganje početka rada Garantnog fonda najkasnije do 30. juna 2012. godine. Prema postojećem zakonu, rok za početak rada fonda je 11. oktobar 2011. godine.