Mogućih šest milijardi dolara od izvoza poljoprivede

PinterestFacebookTwitterShare

Poljoprivreda u Srbiji bi do 2015. godine trebalo da u potpunosti zadovolji domaću tražnju i ostvari oko pet do šest milijardi dolara deviznog priliva od izvoza, izjavio je danas predsednik Privredne komore Srbije (PKS) Miloš Bugarin. On je na skupu u PKS o agrarnoj politici, izneo i projekciju da bi poljoprivreda u Srbiji do 2020. godine trebalo da zadovolji domaću tražnju, na kvalitetnijem nivou i obezbedi devizni priliv od oko 10 miliajrdi dolara.
 

Predsednik Privredne komore Srbije ukazao je da srpska poljoprivreda ima potencijale za razvoj i da veruje da bi se uz dobru organizaciju taj plan i ostvario. On je naglasio da bi se ostvaren devizni priliv iskoristio za dalju modernizaciju poljoprivredne proizvodnje, prerađivačku industriju, navodnđavanje, odvodnjavanje, jačanje gazdinstva i školovanje proizvođača.

Bugarin je rakao da bi tako umesto sadašnjih 778.000 sitnih poljoprivrednih gazdinstava u Srbiji, oko 2020. godine bilo oko 350.000 komercijalizovanih gazdinstava, sa prosečnom veličinom oko 20 hektara.

On je kazao da bi osavremenjivanjem proizvodnje ukupna proizvodnja osnovnih vrsta mesa mogla u 2020. godini dostići 790.000 tona, a sa mesom divljači, konjskim mesom, ribom i iznutricama oko 850.000 tona. To bi zadovoljilo ukupnu tražnju domaćeg tržišta, odnosno potrošnju mesa od oko 63 do 67 kilograma po stanovniku i omogućilo godišnji izvoz između 95.000 i 135.000 tona mesa i prerađevina.

Samo osavremenjavanjem govedarske proizvodnje bi se u narednih nekoliko godina, proizvodnja goveđeg mesa povećala za oko 150.000 tona, ukazao je Bugarin i dodao da se procenjujuje da bi i ukupna proizvodnja sirovog mleka dostigla 1,9 milijrdi litara.

On je dodao da se pored toga, očekuje i proizvodnja od oko 200 miliona litara ovčijeg i kozijeg mleka, pa bi tako ukupna proizvodnja mleka od oko 2,1 milijarde litara, zadovoljila ukupne potrebe tržišta, a značajan deo mleka bi se mogao izvoziti u vidu prerađevina.