Usaglasiti Zakon o zaštiti konkurencije

PinterestFacebookTwitterShare

Kompanije članice Američke privredne komore u Srbiji sastale su se sa Vesnom Janković, predsednicom Komisije za zaštitu konkurencije. Ključne teme sastanka bile su aktivnosti koje Komisija preduzima vezano za implementaciju Zakona o zaštiti konkurencije, kao i harmonizaciji u toj oblasti sa regulativom i praksom Evropske unije.
 
Prethodna godina označila je prekretnicu u sprovođenju antimonopolske politike u našoj zemlji, jer je primenom novog Zakona o zaštiti konkurencije, koji je usaglašen sa pravilima EU, došlo do osnaživanja uloge Komisije kao samostalne i nezavisne organizacije, naglasila je u svom izlaganju Janković i dodala Dosledna primena antimonopolskih pravila predstavlja jedan od najbitnijih stubova moderne tržišne ekonomije i ekonomskog napretka, od koga korist imaju svi učesnici na tržištu, a naročito građani, kao potrošači. Ubeđeni smo da je transparentnost u radu, uz potpuno poštovanje svih zakonskih normi – uključujući po prvi put i izricanje mera zaštite konkurencije za učinjene povrede, jedini ispravan način rada, zaključila je predsednica Komisije za zaštitu konkurencije.
 
AmCham pozdravlja usaglašavanje Zakona o konkurenciji sa EU direktivama i naglašava neophodnost  transparentnosti i predvidivosti u domenu implementacije. Objavljivanje verzija mišljenja koja nisu poverljiva, interpretacija pojedinih odredbi ili rešenja i odluka Komisije bi u velikoj meri doprinelo predvidivosti pravnog okvira u ovom domenu i olakšalo primenu Zakona. S tim u vezi, nadamo se da će kapaciteti Komisije za zaštitu konkurencije biti dodatno osnaženi kako bi se omogućila efikasnija primena Zakona,  istakao je Miloš Đurković, predsednik  Američke privredne komore u Srbiji.