Fale mostovi na reci Vrbas

PinterestFacebookTwitterShare

Banjaluka se odavno suočava sa potrebom izgradnje novih i rekonstrukcijom već postojećih mostova. Grad se užurbano širi, a nova naselja niču iz godine u godinu. U pojedinim mesnim zajednicama, kao što su Česma, Priječani, Karanovac, građani su ogorčeni i svakodnevno traže od gradskih vlasti da nešto učini, jer je bezbednost ugrožena zbog prelaska preko dotrajalih mostova.
 
Iz gradske uprave navode da su za izgradnju mostova, posebno većih raspona, potrebna velika sredstva i da njihova realizacija zahteva dosta pripreme, pre svega na obezbeđivanju finansijskih sredstava. Gradska uprava trenutno ima samo planove i projekte za gradnju na nekoliko lokacija.
 
– U toku je izrada glavnog projekta za most u naselju Česma u Ulici braće Pišteljić kod „Vitaminke“, koji će biti od armirano-betonske prenapregnute konstrukcije, ukupne dužine oko 260 metara. Imaće dve kolovozne i biciklističke trake, kao i pešačke staze sa modernom rasvetom – kaže Milenko Šajić, portparol gradske uprave.
 
U toku je priprema tehničke dokumentacije mosta u Dolcu, koji je od izuzetnog značaja za rasterećenje Gradskog mosta i komunikaciju naselja Obilićevo, sa centrom grada.
 
– Izrađen je projekat za novi most pored sadašnjeg Zelenog mosta, a u toku je i izrada idejnog rešenja spoja Istočnog i Zapadnog tranzita, u okviru kojeg će se graditi most. Ovaj projekat se realizuje zajedno sa JP „Putevi RS“ – kaže Šajić.
 
U 2011. godini planirana je izrada dokumentacije za most u mesnoj zajednici Rekavice i most u Ulici Arčibalda Rajsa. Osim gradnje novih mostova, u nekim naseljima se već godinama čeka i rekonstrukcija starih. Što se tiče održavanja i sanacije, ove godine su izdvojena sredstva od 250.000 KM.
 
U gradu postoji 11 mostova većeg raspona na reci Vrbas i dva veća mosta na reci Vrbanji. U poslednjih deset godina od većih mostova su izgrađeni most u Trapistima 2003. godine i most u Bulevaru Živojina Mišića koji je završen 2009. godine. Zeleni most, jedan od prometnijih u Banjaluci, rekonstruisan je 2003. godine, u šta je uloženo 172.000 maraka, a 2006. godine dodatnih 18.970 maraka u sklopu tekućeg održavanja.