Novi put Baja-Sombor na vidiku

PinterestFacebookTwitterShare

Predstavljen je zajednički projekat mađarskog grada Baje i Sombora, za koji se očekuje da će se u potpunosti finansirati iz EU fondova, a predviđa izgradnju puta između ova dva, inače bratska, grada. Ceo projekat izgradnje prekograničnog puta br. 51 Baja–Sombor ima za cilj poboljšanje kretanja ljudi, robe i usluga, a izrada projektno-tehničke dokumentacije, na tenderu, dodeljena je “Via Inženjeringu”. Rok za izradu projekta puta je 7. novembar.
 
Sa somborske strane angažovan je tim na izradi projekta puta br. 51 u sastavu: Saša Bošnjak, Damir Marković, Milorad Mirković, Mihael Plac. Koordinator i menadžer Saša Bošnjak predstavio je projektantsku kuću kojoj je dodeljen posao izrade projektno – tehničke dokumentacije.
 
Član Gradskog veća i tima, Damir Marković, rekao je da je ovaj projekat rezultat opredeljenja Sombora da razvija prekograničnu i regionalnu saradnju koristeći predpristupne fondove Evropske unije, čime se omogućava i razvoj Grada. Prema njegovim rečima, Somboru je odboreno dvadesetak projekata, a projekat izgradnje puta Baja – Sombor je prvi projekat iz oblasti infrastrukture.
 
Ukupan budžet projekta iznosi 1.703.837 EUR, bespovratna sredstva su 1.448.261 EUR pri čemu na partnere u Somboru “odlazi” ukupno 320.603 EUR, od kojih je učešće Grada 48.000 EUR, dok su preostalih 272.000 bespovratna sredstva.