Šoškić: Nema brige za domaće banke

PinterestFacebookTwitterShare

Verujem da postoje dobre šanse da naš bankarski sektor kroz krizu prođe znatno bolje i lakše u odnosu na bankarske sisteme mnogih zemalja, kaže Dejan Šoškić.
 
Šoškić, guverner NBS, tako komentariše najavu ozbiljnijeg prelivanja svetskih ekonomskih problema na Srbiju. On objašnjava da više stvari čuva domaći bankarski sistem, a pre svega to što domaće banke nisu filijale, već posebna pravna lica pod nadzorom NBS. “Pri tom, u poslednje tri godine primetan je rast njihovog oslonca na domeće izvore finansiranja. Da podsetim, regulativa NBS ih je, u okviru inostranih izvora, usmerila ka dugoročnijim izvorima u odnosu na kratkoročne, odnosno rizičnije. Domaće banke imaju više kapitala nego što je propisano. Uz sve ovo, postoje i drugi, potencijalni mehanizmi zaštite stabilnosti bankarskog sistema Srbije”, kaže on.
 
Govoreći o kretanju kamata u ostatku ove i početkom naredne godine, Šoškić kaže da “ima dosta razloga da očekujemo pad kamatnih stopa na domaćem i međunarodnom finansijskom tržištu u narednom periodu. To je sasvim očekivano za situacije u kojima inflacija nije problem, a ekonomska aktivnost beleži vrlo niske stope rasta”.

Guverner je, inače, nedavno pozvao banke da postignu džentlmentski dogovor o visini kamatnih stopa za predstojeću Nedelju štednje. To je učinio da bi sprečio da banke koje ponude manju kamatnu stopu od konkurencije budu ugrožene naglim povlačenjem depozita. Činjenica je da će banke imati manje mogućnosti za povlačenje izvora finansiranja iz inostranstva, i da su depoziti u vreme krize jedini izvori.

Međutim, u borbi za svaki evro, prošlogodišnje kamatne stope u Nedelji štednje vinule su se i do osam odsto. Želeći da predupredi „trku bez cilja“, Šoškić je upozorio da ovog puta banke ne bi trebalo da se nadmeću što višim kamatnim stopama na depozite, kako bi privukle štediše, jer to kasnije dovodi do visokih kamata na kredite.