Stečaj u 2.099 firmi

PinterestFacebookTwitterShare

U Srbiji je u stečaju 2.099 preduzeća. Ovaj broj uvećava se iz dana u dan, a samo ove godine 8.893 firme, čiji su računi u neprekidnoj blokadi dve godine, stekle su i uslov za odlazak u automatski stečaj. Nad nekima od njih već je pokrenut i okončan ovaj postupak, dok su se kod nekih odazvali poverioci koji žele da, kroz redovan stečajni postupak, naplate deo potraživanja.
 
Prema podacima Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, prosečno vreme trajanja stečaja u Srbiji je 21 mesec. Zvuči neverovatno da još traju postupci stečaja pokrenuti pre više od 15 godina. Takav je, na primer, stečaj beogradskog preduzeća „Sportsman kompani“, pokrenut još februara 1996. godine, po starom zakonu.
 
Stečajni postupci vode se pred nadležnim privrednim sudovima. Broj pokrenutih postupaka je 3.485, dok je okončanih 1.117. Postupci su obustavljeni u 269 slučajeva.
 
Najveći broj predmeta, ukupno 867 na dan 1. oktobar, vodi se pred Privrednim sudom u Beogradu. Sledi sud u Valjevu sa 307 stečajeva, dok se najmanje, ukupno 106 postupaka, vodi kod nadležnog suda u Sremskoj Mitrovici.
 
Ovaj privredni sud, pak, iako vodi najmanje predmeta, poznat je po određivanju najveće naknade ikada isplaćene jednom stečajnom upravniku. Naime, podaci Agencije pokazuju da je po odluci upravo ovog suda stečajni upravnik za vođenje stečaja u jednom privatnom preduzeću dobio naknadu od čak 43 miliona dinara. Sledeća „po težini“ je 10 miliona dinara, a isplaćena je u drugom gradu.
 
Konačna odluka o visini nagrade za stečajnog upravnika u nadležnosti je stečajnog sudije. Ipak, broj stečajnih postupaka koje vodi jedan upravnik svakako nije garancija da će i nagrada biti najveća. Primer je Petar Vulović, stečajni upravnik iz Kraljeva, koji vodi ukupno 28 stečajnih postupaka istovremeno, od čega su 16 postupci automatskog stečaja.
 
U Srbiji trenutno tačno 281 osoba ima licencu za obavljanje ovog posla i status aktivnog stečajnog upravnika.
 
– Na svaka tri meseca stečajni upravnici su obavezni da dostavljaju izveštaje ALSU, što je jedan od načina obavljanja nadzora nad radom stečajnih upravnika, u smislu provere poštovanja pravila struke – objašnjava Dragana Smiljević, zamenica direktora Agencije za licenciranje stečajnih upravnika.