Dalmacija i Hercegovina spavaju na crnom zlatu

Prema dosadašnjim istraživanjima koja su se sprovodila između 1970. i 1990. godine, svako nalazište sadrži između 50 i 100 miliona barela, što znači da je ukupni potencijal između 300 i 500 miliona barela nafte, a to su velike količine.
”Uspeli smo da dovedemo u BiH najveću kompaniju u svetu za istraživanja nafte i gasa”, izjavio je ministar rudarstva Federacije BiH Erdan Trhulj nakon što je ovih dana federalna vlada potpisala memorandum s britanskom kompanijom Shell o geološkim istraživanjima nafte i gasa.

Nedavno je izjavio da će stručnjaci kompanije Shell istraživati pet potencijalnih nalazišta u Federaciji − Odžak i Orašje u Posavini, tuzlanski i sarajevsko-zenički bazen, Dinaride, odnosno hercegovački basen od Glamoča do Neuma.

”Prema dosadašnjim istraživanjima, koja su se sprovodila između 1970. i 1990. godine, svako nalazište sadrži između 50 i 100 miliona barela, što znači da je ukupni potencijal između 300 i 500 miliona barela. To su velike količine. Shell bi u iduće dve godine trebao da obavi istraživačke radove, a prvi bareli mogli bi poteći iz bušotina već 2015. godine”, rekao je Trhulj.

Ko prvi krene s bušenjem – više će zaraditi
 
Kad je čula da se naftno polje proteže duž čitavih Dinarida do Albanije, i Crna Gora je raspisala tender za istraživačke radove, pa se ovih dana mediji više bave analizom budućeg bogatstva nego aktualnog siromaštva i političkoga haosa.

Stručnjaci tvrde da se nafta naliva u bušotine, bez obzira na državnu granicu. S obzirom na to da državna granica između BiH i RH ide Dinaridima, to znači da će više zaraditi onaj ko prvi izbuši i počne eksploatisati naftu.