Osnovan katastar nepokretnosti na području opštine Ruma

PinterestFacebookTwitterShare

Republički geodetski zavod (RGZ) osnovao je katastar nepokretnosti na području Rume, čime je u toj opštini prestao da važi katastar zemljišta i zemljišna knjiga.


U svom sastavu opština Ruma ima ukupno 18 katastarskih opština, a u pet katastarskih opština premer je vršen u stereografskoj projekciji, saopštio je RGZ.

U postupku osnivanja katastra formirano je 27.377 listova nepokretnosti sa 73.040 parcela i 36.518 objekata.

Katastar nepokretnosti je jedinstvena evidencija o nepokretnostima i pravima na njima.

Služba za katastar nepokretnosti u Rumi radiće u narednom periodu na poslovima izrade digitalnog katastarskog plana za katastarske opštine za koje su važeći analogni planovi.

Opština Ruma se graniči sa opštinama Sremska Mitrovica, Irig, Indija, Stara Pazova, Pecinci i Šabac. Teritorija opštine Ruma se prostire na 58.207 hektara.