Vatikan predlaže osnivanje “nadnacionalne” centralne banke

PinterestFacebookTwitterShare

Vatikan je danas predložio da se osnuje institucija sa “globalnim javnim autoritetom”, odnosno, svetska centralna banka sa kontrolom nad finansijskim institucijama, budući da su one postale staromodne i često neefikasne u reagovanju na krize.

U dokumentu od 18 strana, pod naslovom “Reforme međunarodnih finansijskih i monetarnih sistema u kontekstu globalnog javnog autoriteta”, Vatikan navodi ideje koje bi trebalo da budu veoma dobro dočekane od strane “ogorčenih” demonstranata širom sveta, pobunjenih protiv uzroka ekonomske krize, preneo je Rojters.

“Ekonomska i finansijska kriza kroz koju prolazi svet poziva i pojedince i narode da dubinski ispitaju principe, kao i kulturne i moralne vrednosti koje čine temelje društvene koegzistencije”, stoji u dokumentu.

Vatikan kritikuje “idolopoklonstvo tržišta”, kao i “neoliberalno razmišljanje”, za koje navodi da isključivo razmatra tehnička rešenja ekonomskih problema. Pored toga, u tekstu se navodi potreba za “etikom solidarnosti između bogatih i siromašnih zemalja”.

“Kriza je razotkrila sebičnost, kolektivnu pohlepu i masovno nagomilavanje dobara. Ukoliko ne budu pronađena rešenja za različite oblike nepravde, negativne posledice na socijalnom, političkom i ekonomskom planu koje iz toga proizađu će stvoriti klimu rastućeg neprijateljstva, pa čak i nasilja, a na kraju će potkopati i same temelje demokratskih institucija, čak i onih koji se sada smatraju najčvršćima”, piše u dokumentu.

Vatikan je predložio osnivanje “nadnacionalne institucije”, koja bi pokrivala čitav svet i imala “univerzalnu nadležnost” da vodi ekonomsku politiku i donosi odluke.