Tigar emitovao obveznice

PinterestFacebookTwitterShare

Pirotski holding “Tigar” emitovao je dvomesečne obveznice nominalne vrednosti od 80 miliona dinara koje dospevaju na naplatu 19. decembra ove godine.


Obveznice su emitovane uz kamatu od dva odsto mesečno, po proporcionalnom metodu, objavljeno je na sajtu brokerske kuće “Sinteza invest group”.
Po proporcionalnom metodu dobija se različit iznos redovne kamate u zavisnosti od toga da li se redovna kamata obračunava jedanput na kraju perioda otplate ili više puta u toku same otplate kredita.

“Tigar” je od početka septembra još dva puta emitovao kratkoročne hartije od vrednosti uz slične uslove, ukupne nominalne vrednosti 150 miliona dinara.

Ovaj pirotski holding je u prvih šest meseci zabeležio konsolidovani poslovni prihod od 2,5 milijardi dinara što je povećanje od 14,4 odsto u odnosu na isti period protekle godine, dok je neto dobit bila nepunih 60 miliona dinara što je povećanje od 54 odsto u odnosu na isti period lani.

Glavni problem holdinga i na kraju šestog meseca tekuće godine ostala je visoka zaduženost, pa je ova kompanija na kraju juna registrovala dugoročne obaveze od 1,83 milijarde dinara (rast od 5,9 odsto), dok su kratkoročne obaveze bile veće za 8,4 odsto i iznosile su 3,1 milijardu dinara, navedeno je na sajtu ove brokerske kuće.