Milioni evra iz elektrana

PinterestFacebookTwitterShare

Pola puta pregazio je značajan poduhvat revitalizacije hidroelektrane „Bajina Bašta“ na Drini, trenutno jedan od najvećih u Elektroprivredi Srbije. Upravo obnovljeni drugi agregat ovih dana je stupio u rad, a započeta je i obnova trećeg od četiri agregata centrale. Njena modernizacija, koja je ojačava i produžava joj radni vek za četiri decenije, četvorogodišnji je poduhvat vredan 77 miliona evra, od čega je 30 miliona iz kredita nemačke razvojne KFW banke, a ostalo iz prihoda Elektroprivrede Srbije od prodaje električne energije.
 

Ugovor o rehabilitaciji hidroelektrane na Perućcu potpisan je krajem 2007. godine i prva faza, obnova prvog agregata, obavljena je od juna 2009. do novembra 2010. godine. Korist se odmah osetila: samo u prva tri meseca rada obnovljena mašina proizvela je 28 miliona kilovat-sati više, a ako bismo tu efikasnost merili evrima, prvi agregat HE „Bajina Bašta“ zahvaljujući obavljenoj revitalizaciji uvećao je u tom periodu prihod „Drinsko-limskih hidroelektrana“ za 1,4 miliona evra. Revitalizovani agregat mesečno donosi oko devet miliona kilovat-sati više nego pre obnove.

Radovi na drugom agregatu trajali su nepunu godinu i završeni su prošle sedmice i takođe donose veću snagu i proizvodnju na ovoj centrali. Kod obe obnovljene mašine snaga je uvećana za po 13 megavata, s tim što će za toliko biti uvećana i kod još dve nezavršene. Kad se sav ovaj posao obavi, umesto instalisanih 369 megavata, „Bajina Bašta“ će imati 420, uz povećanje proizvodnje najčistije energije za 40 gigavat-sati. Na tim poslovima su angažovani austrijska firma „Andric hidro“, zaposleni u HE „Bajina Bašta“, kao i veći broj domaćih kompanija („Goša“, „Sever“, „Minel“, „Energoprojekt“, instituti „Mihajlo Pupin“ i „Nikola Tesla“ i drugi).

I druge centrale u sastavu „Drinsko-limskih hidroelektrana“ se poslednjih godina znatnim ulaganjima podmlađuju, da rade duže i pouzdanije. Najpre su revitalizovane HE „Ovčar Banja“ i „Međuvršje“ na Zapadnoj Moravi, taj posao završen je decembra prošle godine, i snaga im je povećana za 25 odsto. Radovi na obnovi HE „Zvornik“ na Drini, već ugovoreni u vrednosti od 70 miliona evra (potpisan ugovor o zajmu sa nemačkom KFW bankom), koji će joj radni vek produžiti za tri decenije i omogućiti proizvodnju veću za 70 miliona kilovat-sati, a snagu za 25 odsto, počinju 2013. godine.
 
Već je tu urađen jedan značajan posao koji je preduslov za početak obnove – završeni su radovi na prokopavanju korita Drine, iz koga je izvađeno 140.000 kubika raznog materijala. Što se tiče centrala na Limu, u ovoj godini u HE „Bistrica“ obavljen je veliki remont jednog agregata, a u HE „Potpeć“ zamenom turbinskih regulatora na svakoj od mašina povećana je snaga elektrane za oko četiri megavata.

Najveća investicija na drinsko-limskom slivu treba da bude izgradnja reverzibilne HE „Bistrica“, snage 680 megavata, koja će koštati 550 miliona evra i biti važna ne samo za Srbiju nego i za širi region. U toku su aktivnosti na izradi tehničke dokumentacije za ovaj poduhvat.