Država oprašta 700 mil. evra dugova

PinterestFacebookTwitterShare

Premijer Vlade Mirko Cvetković kaže da je suština zakona kojim će biti regulisan odnos dužnika i države definisanje načina da se dugovi javnih preduzeća otpišu.
 
Cvetković koji je i ministar finansija, objasnio je da su u pitanju pre svega inostrani krediti javnih preduzeća koje država ionako vraća kroz javni dug pa će ovaj zakon da omogući da se “u knjige dužnika uvede faktičko stanje”.

Obrazlažući predlog zakona na sednici Skupštine on je rekao da donošenje ovog zakona neće imati za posledicu uvećanje javnog duga, jer su te cifre već uračunate u ukupan javni dug.
“Ovde se radi o dugovima koji su nastali pre 1990. godine i o tim dugovima Srbija je imala razgovor u okviru diskusije sa Pariskim i Londonskim klubom 2002. godine i tom prilikom je Srbija preuzela te obaveze i ona ih do sada redovno servisira”, objasnio je Cvetković. 

Prema njegovim rečima Zakon služi samo da se “očiste računi”. 

“Te obaveze se već nalaze u javnom dugu i ciframa koje imate, ali su ostale u knjigama krajnjih dužnika odnosno preduzeća, pa se prikazuje nerealno stanje. Sad se njihove knjige vode sa velikim obavezama. Imajući to u vidu, zadatak ovog zakona je da se definiše način na koji će ti dugovi biti u knjigama tih dužnika, dakle praktično da se izvrši njihov otpis”, rekao je Cvetković. 

Predloženi zakon o otpisu dugova više javnih preduzeća i ustanova,u iznosu od oko 700 miliona evra, olakšaće poslovanje tih kompanija i poboljšaće njihovu knjigovodstvenu i finansijsku situaciju, kažu u tim preduzećima i ustanovama. 

Generalni direktor Puteva Srbije Zoran Drobnjak kaže da će tom preduzeću biti otpisano nešto više od 43 miliona dolara i oko 465 miliona evra, na osnovu predloženog zakona o otpisu dugova više javnih preduzeća. Drobnjak je kazao da je bilo logično da se ta vrsta dugova otpiše i da će to olakšati rad javnim preduzećima. 

Putevi Srbije će biti oslobođeni dugova iz sedamdesetih i osamdesetih godina 20. veka i taj novac biće korišćen za rekonstrukciju i održavanje puteva, kazao je Drobnjak. 

U Železnicama Srbije je rečeno da će srpskim železnicama biti otpisani dugovi koji su nastali preuzimanjem inostranih kredita još u periodu pre međunarodnih sankcija, devedesetih godina prošlog veka, a reč je o 181,8 miliona evra i 15,1 miliona dolara. 

Zahvaljujući ovoj meri vlade finansijski izveštaji Železnica Srbije biće praktično oslobođeni od navedenih dugova, što će poboljšati knjigovodstvenu i finansijsku situaciju u kompaniji.