Na reklamama za mobilni obavezan i nivo zračenja

PinterestFacebookTwitterShare

Reklame za mobilne telefone uskoro će morati da imaju i vidno istaknutu oznaku o intenzitetu zračenja tokom razgovora. Ovaj predlog uveliko se razmatra na nivou EU, a Belgija će biti prva zemlja u kojoj će proizvođači i distributeri mobilnih telefona biti obavezni da u reklamnim kampanjama ukazuju na jačinu njihovog elektromagnetnog polja.
 Domaći stručnjaci navode da je uticaj mobilnih telefona na pojavu pojedinih oboljenja još nedovoljno istražena tema i kažu da će slično pravilo, bez sumnje, morati da se uvede i kod nas kada propis zaživi u EU. Kako objašnjavaju, podaci o jačini elektromagnetnog polja zasad se i kod nas i u svetu (budući da uvozimo aparate) uglavnom navode samo u tehničkom opisu mobilnih telefona i odštampani su sitnim slovima, zbog čega su slabo primetni i korisnici najčešće ne obraćaju pažnju na njih.

U Republičkoj agenciji za elektronske komunikacije (RATEL) tvrde da oni u praksi već proveravaju oznake o zračenju koje se nalaze na deklaraciji mobilnih telefona.

Prilikom izdavanja saglasnosti za uvoz proveravamo da li je specifični nivo apsorpcije, kojim se izražava nivo zračenja kojem su izloženi korisnici, u granicama propisanim međunarodnim standardima. Do sada nisu uočene nikakve nepravilnosti, kažu u RATEL-u.

Aleksandar Nešković, profesor Elektrotehničkog fakulteta, podržava uvođenje obaveze da se na reklamama istakne i nivo zračenja telefona.  Iako svi mobilni telefoni zrače u određenoj meri, teško je zamisliti život bez njih. Svi se oni prave sa vrlo sličnim karakteristikama i moraju da zadovoljavaju određene standarde, odnosno da imaju zračenje manje od propisanog nivoa. Svest ljudi bi se takvim reklamama podigla, ali nisam siguran da bi manje kupovali i koristili mobilne telefone, ističe Nešković.