Setva pšenice i posle optimalnog roka

PinterestFacebookTwitterShare

Mada krajem oktobra ističe najpogodniji rok za setvu pšenice, ona će u Podrinju biti nastavljena ali se ratarima ne preporučuje da tako postupe sa ozimim ječmom za čiju setvu je vreme prošlo.

Iako su zbog izuzetno toplog leta svi usevi u Podrinju prispeli ranije nego inače, što je omogućilo i da se pre ubiraju, zbog dugotrajne suše veoma je smanjena vlažnost zemljišta što je otežalo i usporilo obradu i preipremanje zemljišta za setvu.

Minulog vikenda u Podrinju je palo oko 20 litara kiše po metru kvadratnom tako da je u izvesnoj meri povećana vlažnost zemljišta što će koliko-toliko olakšati pripremu njiva za setvu pšenice, a doprineće i bržem nicanju do sada zasejanih useva.

Rukovodilac sektora za ratarstvo u Zavodu za poljoprivredu u Loznici Milenko Đurić rekao je danas za Tanjug da je zasnivanje proizvodnje ozimih useva na prostoru njihovog delovanja do sada obavljeno u manjem obimu nego što su vlasnici oranica planirali.

On je precizirao da su na teritoriji grada Loznice i opština Krupanj, Ljubovija i Mali Zvornik, što su područja njihovog savetodavno-stručnog rada, poljoprivrednici nameravali da za proizvodnju pšenice izdvoje 3 500 hektara od kojih su 800 do sada zasejali.

Prema opredeljenjima ratara, pod ječmom je trebalo da bude 700, a do sada je 350 hektara, dok je tritikale, žitarica za ishranu stoke, od predviđenih 800 zasejana na 420 hektara, a raž od planiranih 100 na 30 hektara, precizirao je Đurić.

U lozničkom Zavodu su ranije ocenili da na tržištu ima dovoljno raznovrsnih sortimenata semena strnih žita – od standardnih sorti za čiju setvu se koristi od 280 do 300 kilograma semena po hektaru, do novih, kojih je potrebno od 160 do 200 kilograma po jedinici površine, kao i mineralnih đubriva.