Obuka kadrova za nova rafinerijska postrojenja

PinterestFacebookTwitterShare

U NIS-u je počela intenzivna obuka kadrova za rad na novom rafinerijskom postrojenju za blagi hidrokreking i hidroobradu (MHC&DHT) u Pančevu, objavilo je danas to preduzeće.

 
Za poslove na novom postrojenju intenzivno se, pojedinačno i u timovima, obučava grupa od 18 stručnjaka Rafinerije nafte Pančevo. Sem teorijskog dela, predviđeno je i upoznavanje sa ključnim delovima novog postrojenja, zbog čega je grupa zaposlenih boravila u Danskoj gde se oprema proizvodi.
 
Poslove na postrojenju za blagi hidrokreking i hidroobradu, u sumpornom bloku i ostalim pomoćnim postrojenjima obavljaće ukupno 49 radnika. Već je obavljen odabir kadrova i kompletirana posada, dok će se edukacija radnika sprovoditi paralelno sa procesom završetka radova na postrojenju.
 
Modernizacija rafinerijskog kompleksa u Pančevu, koja je ugovorna obaveza većinskog akcionara “Gaspromnjeftaa” i koja obuhvata izgradnju postrojenja MHC&DHT, omogućiće NIS-u da u potpunosti pređe na proizvodnju derivata evropskog standarda kvaliteta.
 
Time će se doprineti većem stepenu zaštite životne okoline, iskorišćenju punog rafinerijskog kapaciteta i konkurentnosti na tržištu.