Zakon o tržištu kapitala donosi zaštitu i transparentnost

PinterestFacebookTwitterShare

Zakon o tržištu kapitala koji treba da počne da se primenjuje 17. novembra doneće veću zaštitu investitorima i omogućiti veću transparentnost na tržištu.

Kako je rečeno na okruglom stolu “U susret primeni Zakona o tržištu kapitala”, zakon će veću sigurnost obezbediti kroz obavezu osnivanja Fonda za zaštitu investitora, a prema rečima predsednika Komisije za hartije od vrednosti Zorana Ćirovića i da smanji sistemski rizik na tržištu kapitala. On je naveo da su glavne novine Zakona o tržištu kapitala koji je stupio na snagu 17. maja, nove definicije osnovnih pojmova i to što više nema podele na otvorena i zatvorena akcionarska društva, već će postojati javna društva.
 
“Zakon uspostavlja i novu strukturu berze koja podrazumeva da postoji regulisano tržište i multilateralna trgovačka platforma, a napušta se i načelo koncentracije za dužničke hartije od vrednosti”, kazao je Ćirović.

Dodao je i da novinu predstavlja što akcije privrednih društava sa većim brojem akcionara, od 10.000, više neće moći da se isključe sa transparentnog tržišta u vidu regulisanog tržišta, dok ostala privredna društva čijim se akcijama trguje na berzi mogu da isključe svoje akcije sa tržišta, ali uz obavezu ponude otkupa akcija od nesaglasnih akcionara.
 
U novovom zakonu, kako je kazao Ćirović velika pažnja je posvećena sastavljanju, odobrenju, kao i objavljivanju prospekata za upućivanje javne ponude hartija od vrednosti ili za njihovo uključivanje na odredjeno tržište. Prema njegovim rečima, produžena je i validnost prospekata na 12 meseci i sa prospektima se može ići na više emisija. “Jasnije su definisane odredbe o osnivanju investicionih društava i uslovima za obavljanje delatnosti, a razradjene su i odredbe o vodjenju novčanih računa od strane brokersko dilerških društava”, kazao je on.
 
Ćirović je naveo da Zakon o tržištu kapitala daje veća ovlašćenja Komisiji za hartije od vrednosti i naglasio da će se u buduće manipulaciju kao i prikrivanje i preporučivanje insajderskih informacija tretirati kao krivična dela.