Novo skladište za radioaktivni otpad

PinterestFacebookTwitterShare

U Vinči je završeno novo skladište za radioaktivnog otpad, najveće i najmodernije u Evropi, rekao direktor “Nuklearnih objekata Srbije” Radojica Pešić,a prebacivanje radioaktivnog otpada iz starog u novo skladište počeće već naredne godine.

U Vinči se još od 1948. godine skladišti radioaktivni otpad, koji je dolazio sa prostora bivše SFRJ i to medicinski, industrijski, kao i otpad iz naučno-istraživačkih ustanova.
 
Prema rečima Radojice Pešića, u starom skladištu nalazi se oko 3.000 kubika radioaktivnog otpada i čitav prostor je popunjen, što uz starost skladišta može da predstavlja potencijalnu opasnost po životnu sredinu. “Zato je bilo važno preduzeti mere da se on prebaci u adekvatan prostor”, kazao je Pešić.
 
Objekat je dobio upotrebnu dozvolu i licencu, a nakon dobijanja konačne dozvole za trajno sprovođenje nuklearne aktivnosti stvoriće se preduslovi za prebacivanje otpada iz starog u novi hangar koje će trajati od 12 do 18 meseci.
 
U starom hangaru biće obavljena remedijacija, kazao je Pešić dodajući da će biti primenjene najmodernije bezbednosne i sigurnosne mere kako bi sav otpad bio uskladišten na propisan način.
 
U izgradnju tog objekta, koji je građen od 2007. do 2011. godine, uloženo je 2,5 miliona evra.
 
“Nuklearni objekti Srbije” su decembra prošle godine, u Rusku Federaciju otpremili 13 kilograma istrošenog nuklearnog goriva sa visokoobogaćenim uranijumom i oko dve i po tone istrošenog goriva sa niskoobaćenim uranijumom, što je najveći transport takve vrste ikada obavljen.
 
Kada se uključi i otpremanje 48 kilograma svežeg nuklearnog goriva sa visokoobogaćenim uranijumom, koje je obavljeno 2002. godine, Srbija je postala jedna od 19 država u celom svetu koja na svojoj teritoriji više nema taj materijal, koji je potencijalna meta nuklearnog terorizma.