PKS:Različita tumačenja pravilnika o opštim i posebnim uslovima higijene hrane

PinterestFacebookTwitterShare

U praksi još postoje različita tumačenja Pravilnika o opštim i posebnim uslovima higijene hrane u različitim fazama proizvodnje, prerade i prometa, rečeno je na sednici Grupacije laboratorija za ispitivanje hrane Privredne komore Srbije (PKS).
 
Tom prilikom je izrečeno i niz primedbi na Vodič za primenu mikrobioloških kriterijuma za hranu, koji treba da omogući dobijanje širih informacija o načinu primene pravilnika.
 
U kompletnom procesu od proizvodnje do konzumacije hrane, kako je rečeno, veoma je važan interni sistem kontrole, a Slobodan Šibalić iz Ministarstva poljoprivrede i trgovine naglasio je da ne postoje alternativna rešenja za ono što piše u Pravilniku.
 
Kada je reč o uvođenju i primeni HACCP sistema, na sastanku je napomenuto da svi ne moraju da “ga imaju na papiru, ali svi moraju po njemu da rade i da primenjuju njegova pravila u procesu proizvodnje hrane”. Kako je ukazano, proizvođači hrane u Srbiji se zato nalaze u procesu koji će trajati više godina, jer se radi o promeni shvatanja.
 
Najviše polemike u toku sednice bilo je oko toga koliki se broj uzoraka mora nositi laboratorijama na analizu, a objašnjeno je da ukoliko se radi u skladu sa Pravilnikom, odnosno Vodičem, a želi se smanjenje broja uzoraka (najčešće se nosi na kontrolu njih pet), takvo smanjenje mora da odobri nadležni organ.
 
Predsednica Grupacije laboratorija za ispitivanje hrane Snježana Pupavac je naglasila da Vodič nije obuhvatio sve što je potrebno proizvođačima i laboratorijama koje obavljaju kontrolu.
 
Ona je istakla da su promene i nove propise u ovoj oblasti spremno dočekali veliki sistemi, dok mali nisu, dok je dr Milan Simić iz Beograda ocenio “da smo doneli brdo zakona, a da se u praksi nije gotovo ništa promenilo”.
 
Na sednici je predstavljen i novi sekretar Udruženja za poljoprivredu, prehrambenu i duvansku industriju i vodoprivredu PKS Željko Brozović, koji će, kako je izjavio, tu dužnost od Milana Prostrana preuzeti 1. februara 2012. godine, objavljeno je na sajtu PKS.