Bolja ponuda kukuruza, dominatna cena – 22 din/kg

PinterestFacebookTwitterShare

Ponuda prirodno sušenog kukuruza u oktobru je bila dosta bolja nego prethodnih nekoliko meseci, jer se u prodaji pojavilo i zrno roda 2011, objavljeno je u biltenu Sistema tržišnih informacija poljoprivrede Srbije (STIPS). Cena te značajne komponente za pripremu stočne hrane kretala se od 18 do 25 dinara za kilogram (din/kg), u zavisnosti od godine roda, ali je dominirao iznos od 22 din/kg, što je na prošlomesečnom nivou.
 
U silosima na području Srbije, kukuruz u rinfuzu se mogao pazariti po ceni od 15 do 17,5 din/kg u zavisnosti od ponude, tražnje, nacina sušenja i godine roda.
 
Ponuda pšenice upakovane u džakove na većini stočnih i žitnih pijaca u Srbiji bila je uobičajena za ovaj period godine. Dominantna cena po kojoj se mogla pazariti pšenica u džakovima na pijacama proteklog meseca bila je 24 din/kg, što je za dva dinara niža cena u odnosu na prethodni mesec.
 
U silosima se pšenica u rinfuzu roda 2011. najcešće plaćala od 18 do 21,5 din/kg u zavisnosti od godine roda, kvaliteta zrna i obima prodaje, što ukazuje na blagi rast cena u odnosu na septembar.
 
Nivo ponude stočnog ječma upakovanog u džakove u oktobru se nije značajnije menjao u poređenju sa septembarskim obimom ponude na pijacama u Srbiji. Dominantna prodajna cena ove žitarice bila je niža za dva dinara u odnosu na septembar i iznosila je 24 din/kg. Prodaja rinfuznog stočnog ječma u silosima u Srbiji odvijala se po ceni od 19 do 21 din/kg.
 
Nešto bolja bila je ponuda i prodaja stočnog brašna na pijacama u Srbiji, a to stočno hranivo moglo se najčešće pazariti po ceni od 17din/kg, što je za jedan dinar niža cena u odnosu na prethodni mesec. U maloprodajnim objektima je prodajna cena varirala od 15 do 20 din/kg.
 
Situacija u pogledu ponude lucerkinog sena u balama na pijacama u Srbiji u oktobru se nije značajnije menjala, a cene su bile nešto više, pa je dominirao iznos od 14 din/kg, što je za dva dinara viša cena u odnosu na septembar. Što se tiče ponude baliranog lucerkinog sena na gazdinstvima, obim je bio jako slab, a dominantna prodajna cena iznosila je 13 din/kg, što je za jedan dinar viša cena u odnosu na septembar.
 
Sojina sačma mogla se, kao i prethodnog meseca, najčešće pazariti po ceni od 55 din/kg, a ponuda i tražnja ove komponente za pripremu stočne hrane bila je prosečna.
 
Prošlog meseca nije bilo značajnijih promena u pogledu ponude i tražnje lucerkinog brašna u maloprodajnim objektima, a dominantna cena je iznosila 30 din/kg.
 
Ponuda i tražnja suncokretove sačme bila je uobičajena, a najčešća prodajna cena bila je niža za jedan dinar i iznosila je 32 din/kg.