Šoškić: Fleksibilni kurs najbolji

PinterestFacebookTwitterShare

Guverner Narodne banke Srbije Dejan Šoškić kaže da se režim fleksibilnog deviznog kursa pokazao kao najbolje rešenje za domaću ekonomiju. Guverner je ovo istakao  imajući u vidu strukturu ekonomije, kao i izazove i rizike koji pred njom stoje.

Šoškić je kazao da je režim fleksibilnog kursa izabran u saglasnosti sa vladom i međunarodnim finansijskim institucijama, kao najmanje rizičan model za ekonomiju Srbije.

„Srbija ima dobre rezultate sa takvim izborom, posebno ako se ima u vidu da smo održali devizne rezerve zemlje na rekordno visokom nivou”, kazao je guverner. 
 

Prema rečima Šoškića, NBS veoma pažljivo posmatra kretanje kursa jer je on u vezi sa ostvarivanjem osnovnih ciljeva centralne banke, kao što su očuvanje stabilnosti cena i održanje finansijske stabilnosti. 
 

Potpredsednik Saveta stranih investitora Goran Pitić složio se da je režim fleksibilnog kursa odgovarajući za srpsku ekonomiju i održivo rešenje za privredu.