Skupština RS o izmenama Zakona o sadnom materijalu

PinterestFacebookTwitterShare

Narodna skupština Republike Srpske razmatrala je danas Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o sadnom materijalu kojim se preciznije definišu odredbe koje se odnose na proizvodnju, kontrolu, uvoz i promet sadnog materijala, kao i registar sorti, odnosno sortnu listu.

Zakonom se brišu odredbe koje se odnose na polaganje stručnog ispita zaposlenih u ovlašćenim institucijama koje vrše kontrolu proizvodnje, a dopunjuju odredbe koje se odnose na završeni smer poljoprivrednog fakulteta zaposlenih u subjektima koji se bave prometom i uvozom sadnog materijala. Zakon predviđa da se institucija koja kontroliše sadni materijal obavezuje da zapošljava adekvatan stručni kadar.

Predviđeno je da ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ima ovlašćenje za donošenje rešenja kojim daje saglasnost na dozvolu za uvoz sadnog materijala, navodi se u obrazloženju ovog predloga zakona.