Sve više ratara u Podrinju primenjuje nove metode

PinterestFacebookTwitterShare

U okviru STAR projekta resornog ministarstva, Zavod za poljoprivredu u Loznici, predočavajući savremene načine rada, podučava poljoprivrednike za primenu sistema redukovane obrade zamljišta što prihvata sve veći broj ratara.
Rukovodilac sektora za ratarstvo u lozničkom Zavodu Milenko Ðurić izjavio je da je u delu Podrinja, na prostoru njihovog delovanja, na petini površina zasejanih pšenicom ove jeseni primenjena redukovana obrada zemljišta- plića, brža i jednostavnija.

On je precizirao da je na teritoriji grada Loznice i okolnih opština Krupanj, Ljubovija i Mali Zvornik od planiranih 3 500 hektara (ha) do sada pšenicom zasejano oko1500, ječmom 350 od predviđenih 700, tritikaleom 540 od 800, dok je za raž od nameravanih 100 izdvojeno 30 ha.

Mada su prošli optimalni rokovi, setva pšenice i tritikalea (žitarica za ishranu stoke) biće produžena, rekao je Ðurić.

On je naglasio da je u tom delu Srbije redukovana obrada zemljišta ranije primenjivana na jedva nekoliko desetina hektara i objasnio da se za nove metoda odlučuje sve veći broj ratara, što je, kako smatra, rezultat dvogodišnjeg terenskog, teorijskog i praktičnog, rada Zavoda.

Nove tehnike u poljoprivredi ratarima omogućavaju da na svojim parcelama poboljšaju zaštitu zemljišta, smanje troškove proizvodnje i doprinesu očuvanju i zaštiti životne sredine, ukazao je Ðurić. On smatra da je širenju primene novih metoda doprinelo i povećanje oraničnih površina putem zakupa državnog zemljišta na koji se odlučuju ekonomski snažnija poljoprivredna domaćinstva i nabavka prikljucnih oruđa koja mogu da se primenjuju za redukovanu obradu.
Povoljni vremenski uslovi su, takođe, u određenoj meri doprineli odluci nekih poljoprivrednih proizvođača da ovoga puta primene pojedine sisteme konzervacijske obrade zemljišta, smatra Ðurić, koji očekuje da će berba kukuruza u Podrinju da bude završena do kraja ove nedelje.

Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede pokrenulo je projekat STAR čiji je cilj da se unapredi poljoprivreda u Srbiji i ojača eko sistem planinske oblasti Stara Planina, a realizuje se kreditnim sredstvima Međunarodne banke za obnovu i razvoj i donacijom Globalnog fonda za zaštitu životne sredine. Projektom je obuhvaćeno jačanje poljoprivrede i sistema podrške ruralnom razvoju, izgrađivanje znanja i kapaciteta poljoprivrednih proizvođača i prerađivača, upravljanje prirodnim parkom Stara Planina i projektno upravljanje i koordinacija.