Kinezi u Agrobanci?

PinterestFacebookTwitterShare

Kineska razvojna banka je prva banka iz ove dalekoistočne zemlje koja bi mogla da se pojavi na našem tržištu, a na “meti” je Agrobanka.
 
Agrobanka je vodila razgovore sa Kineskom razvojnom bankom o dokapitalizaciji. Da li će KRB banka biti banka izbora i koliko će iznositi udeo kapitala, još ne može da se govori precizno.

U Ministarstvu finansija najavljuju da će vrlo brzo Agrobanka, pretvaranjem duga u kapital, preći u većinsko vlasništvo države, pa će i pregovori teći na državnom nivou. “Država bi trebalo da poveća svoje učešće na 25 odsto i da učestvuje zajedno sa ostalim akcionarima u donošenju svih važnih odluka”, kaže Goran Radosavljević, državni sekretar u Ministarstvu finansija.

 
On dodaje da “želimo da pojačamo učešće u ovoj banci i na skupštini bi trebalo da se donese odluka po kojoj nijedna važna odluka ne bi mogla da se donese bez nas”.

Najveće učešće u Agrobanci, od 20,07 odsto, danas ima država, a “Hipo kastodi“ – 6,92 odsto. Ostali vlasnici, njih oko 5.000, su mali akcionari. Prošlogodišnja dokapitalizacija od 50 miliona evra emitovanje akcija je propala zbog nepovoljnih finansijskih kretanja na tržištu.

“Tokom ove godine imali smo više bilateralnih susreta sa vodećim bankama Evrope i Azije u vezi sa modalitetima saradnje, uključujući i mogućnost korišćenja kreditnih linija, ali i dokapitalizacije”, kažu u Agrobanci.