Nikolić: Fiksirati kurs dinara

PinterestFacebookTwitterShare

Srbija bi trebalo da uvede fiksni kurs dinara, kaže direktor ekonomskog programa Centra za novu politiku Goran Nikolić.
 

On ističe da Narodna banka Srbije (NBS) neće uspeti da ostvari za ovu godinu predviđenu inflaciju od 4,5 plus, minus 1,5 odsto. Nikolić kaže da “u Srbiji već šest godina, postoji formalno i neformalno ciljanje inflacije od čega je NBS samo dve godine uspela da pogodi“.

“Ukoliko bi Srbija uvela fiksni kurs dinara do ulaska u Evropsku uniju, četiri do pet godina kasnije inflacija bi bila svedena na četiri odsto, što bi bilo dugoročno održivo“, objasnio je on.

 
Nikolić je kazao da ukoliko bi u Srbiju bio uveden fiksni kurs, na nižem nivou za 15 do 25 odsto od sadašnjeg, negativne posledice bi bile kratkotrajno povećavanje inflacije do 2014. godine.  “Najveći rizik od uvođenja fiksnog kursa mogao bi da bude pad konkurentnosti srpske privrede zbog kratkotrajne inflacije, ali da bi to moglo da se izbegne razboritom fiskalnom politikom“, ocenio je on.

Nikolić smatra da fiksiranjem kursa ne bi bili zadovoljni špekulanti, banke, uvoznici, javni sektor i NBS koja bi imala manju ulogu. Sa druge strane, fiksiranje kursa odgovaralo bi nezaposlenima i drugim socijalno ugroženim slojevima stanovništva, jer bi bile povećane subvencije za zapošljavanje i drugi podsticaji, dodao je ovaj ekonomista.

Nikolić je kazao da bi u tom slučaju realna javna potrošnja bila manja i da bi bio otvoren prostor za preraspodelu budžeta, pa bi mnogi infrastrukturni projekti mogli da budu realizovani, a i poreski prihodi bi mogli da budu povećani.