Posao za 400 šumarskih inženjera

PinterestFacebookTwitterShare

Ministar poljoprivrede i trgovine Dušan Petrović kaže da će država, nakon angažovanja 1.600 agronoma, zaposliti i 400 nezaposlenih šumarskih inženjera. Oni će raditi na premeru šuma u privatnom vlasništvu, planovima gazdovanja i njihovog boljeg ekonomskog korišćenja.
 
“Srbija ima više od milion hektara šuma koje su u privatnom vlasništvu. Postoji 1,3 miliona vlasnika i suvlasnika privatnih šuma, koji imaju ekonomski interes da njihove šume budu korišćene na bolji način nego što je to slučaj danas”, navodi on.
 
Ministar je istakao da “mi, nažalost, kroz svoju istoriju nismo uspeli da utvrdimo tačno stanje stvari sa našim šumama u privatnom vlasništvu, jer nikada nije izvršen pravi premer šuma”. Država će iz tog razloga angažovati šumarske inženjere koji će raditi premer šuma u privatnom vlasništvu i paralelno sa tim i na planovima njihovog gazdovanja, rekao je Petrović.
 
On je ukazao da će ovaj posao biti gotov u 2012. godini, kada očekuje da će biti napravljen “kapitalan iskorak u organizaciji korišćenja ogromnog prirodnog i ekonomskog resursa za svakog od vlasnika ovih šuma, ali i za državu”.
 
Petrović je napomenuo da će ovi šumarski inženjeri, slično agronomima u poljoprivrednoj proizvodnji, biti savetodavci vlasnicima privatnih šuma, kao i da će pored pomenutih aktivnosti biti angažovani i na pošumljavanju naše teritorije.
 
Ministar je dodao da u našoj zemlji postoji veliki broj šuma u lošem stanju koje treba pretvoriti u kvalitetne šume, kako bismo u potpunosti iskoristili značajne potencijale i mogućnosti kojima raspolažemo u toj oblasti.
 
Petrović je istakao da će zapošljavanjem pomenutog broja nezaposlenih inženjera šumarstva biti otklonjen apsurd da sa “ovako značajnim prirodnim resursima koje ne koristimo na dobar način imamo veliki broj stručnjaka koji su završili najviše škole kako bi se bavili tim poslom, a koji su bili nezaposleni”.

Petrović je podsetio da se u ovom trenutku više od 1.500 diplomiranih poljoprivrednih inženjera, asistenata savetodavca, već nalazi na terenu širom Srbije gde obavljaju prve razgovore sa domaćinima i vlasnicima poljoprivrednih gazdinstava za koje su zaduženi da im pruže pomoć i savete. Ukoliko ispune taj zadatak savetodavci će moći da nastave svoj posao i posle prve godine kao što će moći da napreduju u svojoj karijeri. Ukoliko ne, njihov angažman će prestati, kazao je Petrović, ističući da “država neće plaćati nikog ko nije efikasan i ne ispunjava ciljeve”.