Vođenje evidencije na farmi po FADN metodologiji

PinterestFacebookTwitterShare

Jedinstven sistem knjigovodstva na gazdinstvima nije uspostavljen, iako je prethodnih godina bilo pokušaja da se evidentiraju i mere određeni ekonomski pokazatelji. Vođenje evidencije biće obaveza koja će se nametnuti porodičnim komercijalnim gazdinstvima u Srbiji. U zemljama članicama EU uspostavljen je sistem evidencije na poljoprivrednim gazdinstvima koji se naziva Mreža knjigovodstvenih podataka na gazdinstvima – FADN (Farm Accountancy Data Network).
 
Mreža FADN sastoji se od godišnjih anketa. Gazdinstva se odabiraju za učešće u uzorku na bazi planova uzorkovanja uspostavljenih na nivou pojedinih regiona u EU. Uzorak ne obuhvata sva poljoprivredna gazdinstva u Uniji već samo ona koja se, prema svojoj veličini, mogu smatrati komercijalnim.
 
Obračunski period za vođenje knjigovodstva je kalendarska godina. Na početku godine vlasnici gazdinstva uz pomoć poljoprivrednih savetodavaca ispunjavaju popisne liste o mogućnostima gazdinstva. Popisne liste su formulari sa uputstvima za ispunjavanje odgovarajućih podataka.
U njih se upisuju osnovni podaci o gazdinstvu, osnovni podaci o savetodavcu, postojanje planske ispaše i zemljišta sa ograničenim prinosima, radna snaga, višegodišnji zasadi, prateći objekti, mehanizacija i oprema, opšti troškovi, dugovi na početku obračunskog perioda, rezerve kupljenog materijala, upotreba zemljišta i slično.
 
 Na kraju kalendarske godine, u popisne liste unose se izmene koje su se dogodile od početka obračunskog perioda. Taj završni popis ujedno predstavlja i početni popis za narednu godinu.
 
Metodologija FADN pruža mogućnost izračunavanja velikog broja ekonomskih pokazatelja, na primer: ukupan prihod, ukupne varijabilne troškove, amortizaciju, bruto i neto dodatu vrednost, dohodak poljoprivredne porodice, osnovna sredstva, promenu vrednosti vlastitog kapitala, bruto i neto investicije, novčani tok i maržu pokrića.