Bolja ponuda prasadi i tovnih svinja pred zimu

PinterestFacebookTwitterShare

Na pojedinim stočnim pijacama u Srbiji u oktobru je zabeležena nešto bolja ponuda prasadi i tovnih svinja, objavljeno je u biltenu Sistema tržišnih informacija poljoprivrede Srbije (STIPS).

Po STIS glavni razlog za taj trend su su tradicionalne porodične slave i piprema domaćinstava za duge zimske dane.

Kao i prethodnih meseci, najveća tražnja je bila za prasadima do 15 kilograma (kg) telesne mase, dok je obim prodaje bio najmanji u kategoriji krmača za klanje. Prodaja prasadi do 15 kg odvijala se na pijacama žive stoke u Srbiji po ceni od 140 do 180 dinara za kilogram (din/kg), ali je kao i u septembru dominirao iznos od 160 din/kg.

Iako je zabeležena nešto bolja ponuda prasadi telesne mase od 15 do 25 kg na većini pijaca, dominantna cena se nije promenila.

Malo veći obim ponude zabeležen je u kategoriji tovnih svinja, kako grla telesne mase od 80 do 120 kg, tako i grla težih od 120 kg. Prodaja grla težine od 80 do 120 kg odvijala se po ceni od 120 do 150 din/kg, ali je ipak kao prethodna dva meseca dominirao iznos od 140 din/kg.

Zbog nešto većeg interesovanja kupaca za tovnim svinjama telesne mase veće od 120 kg evidentiran je porast dominantne cene ove kategorije, pa je sa septembarskih 120 din/kg u oktobru skočila na 140 din/kg.

U oktobru je nastavljen trend slabe ponude krmača za klanje kao i proteklih nekoliko meseci, a najčešća prodajna cena nije se značajnije menjala i iznosila je 100 din/kg na većini stočnih pijaca.