Internet koristi trećina svetske populacije

PinterestFacebookTwitterShare

Trećina svetskog stanovništva koristi Internet, a 45 odsto korisnika je mlađe od 25 godina.
 
Prema podacima koji su objavljeni na sajtu Međunarodne unije za telekomunikacije (ITU), tokom poslednjih pet godina, zemlje u razvoju su povećale udeo u broju korisnika interneta sa 44 odsto, koliko je bilo 2006. godine, na 62 odsto ove godine.

Internet korisnici u Kini čine skoro četvrtinu, dok korisnici iz zemalja u razvoju čine 37 odsto ukupnog broja.

Kada je reč o mobilnim telefonima, sa 5,9 milijardi korisnika, globalna penetracija je dostigla 87 odsto, dok u zemljama u razvoju ona iznosi 79 odsto, a broj korisnika mobilnog interneta se udvostručio u odnosu na broj korisnika fiksnog.

Od 1,8 milijardi domaćinstava, 0,7 milijardi ima računar, a trećina ima pristup internetu, dok je pre pet godina ta brojka iznosila jednu petinu, prenose agencije.
 
Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Srbije za 2011. godinu internet se koristi u 41,2 odsto domaćinstava u Srbiji. Preko 1.900.000 lica koristi internet svakog ili skoro svakog dana. U odnosu na 2010. godinu, broj lica koja koriste svakodnevno usluge World Wide Web-a povećao se za nešto više od 200.000. 
 
Broj korisnika interneta u Srbiji povećao se za 1,1 odsto u odnosu na 2010. godinu, a u odnosu na 2009. godinu to povećanje iznosi 3,4 odsto. Ako podatke o korisnicima interneta uporedimo sa onim u 2007. godini primetno je povećanje od 12,4 odsto.
 
Mobilna telefonija ima oko 4.800.000 korisnika u Srbiji, odnosno 85,3 odsto stanovništva naše zemlje koristi mobilni telefon, dok je taj podatak za 2010. godinu iznosio  82,7 odsto. Broj lica koja su koristila mobilni telefon u odnosu na 2010. godinu povećao se za nešto više od 15.000.