Akademici zabrinuti za sudbinu sela

PinterestFacebookTwitterShare

Prva sednica novoosnovanog Odbora za proučavanje sela Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU) biće održana danas u Beogradu, najavio je SANU.

 
Na dnevnom redu sednice biće izbor predsednika, potpredsednika i sekretara Odbora, kao i razmatranje Programa rada Odbora. Tematske oblasti kojima će se Odbor baviti su formiranje snažnog i dinamičnog sektora poljoprivrede, prehrambene industrije i šumarstva Srbije i moderna, inovirana proizvodnja i lanci prodaje. Prioriteti će biti i aktivni procesi transfera znanja na malim i srednjim posedima zemljoradnika čije je učešće 90 odsto, promocija održivih načina korišćenja zemljišta, smanjenje posledica klimatskih promena, očuvanje prirodnih resursa i širenje poljoprivrede sa visokom prirodnom vrednošću-biološki ispravne hrane.
 
Članovi Odbora razmatraće i načine za stvaranje novih mogućnosti zapošljavanja u seoskim područjima i poljoprivredi, poboljšanje životnog standarda i kvaliteta života na selu, obezbeđivanje jednakih šansi za sve članove seoskih zajednica, kao i veću dostupnost adekvatnih i raznovrsnih usluga u ruralnim sredinama.
 
Odbor ima 19 članova, među kojima su akademici, predstavnici Privredne komore Srbije (PKS), Društva agrarnih ekonomista Srbije, Zavoda za proučavanje sela, Instituta za ekonomiku poljoprivrede, pravnog, poljoprivrednog, ekonomskog i agronomskog fakulteta, kao i Srpske pravoslavne crkve.
 
Planirano je da se, pored razmatranja navedenih aspekata održivosti poljoprivrede i sela, na sednicama Odbora, članovi SANU uključe u projekte koje finansiraju ministarstva nauke, poljoprivrede, Privredna komora Srbije, Fondacije Evropske unije i drugi.
 
Odbor će organizovati ili podržavati organizaciju nacionalnih skupova na temu održivost poljoprivrede i sela u Srbiji, tribine u SANU na teme u kontekstu održivosti poljoprivrede i sela, a biće nastavljene i aktivnosti na izdavanju edicije “Hronike – Monografije sela”. Takođe će biti organizovana manifestacija “Izbor najnaprednijeg sela Srbije (osnivači fondacije SANU i PKS) sa statusom pravnog lica.
 
Pri SANU je postojao odbor za proučavanje sela koji se veoma aktivno bavio problemima sela, međutim, u proteklih 15 godina njegovo delovanje je prestalo. Kako je istaknuto, zbog sve dublje ekonomske krize i sve izraženijih problema u seoskim područjima, potrebno je formiranje odbora za selo pri SANU. Razlozi tome su mnogi, jer od ukupno 4.800 seoskih naselja u Srbiji, u njih 1.200 najmlađi stanovnik ima više od 60 godina, a stručnjaci upozoravaju da će za narednih 25 godina više od 25 odsto sela nestati.