Banke zadovoljne Nedeljom štednje

PinterestFacebookTwitterShare

Banke u Srbiji vrlo su zadovoljne nivoom depozita prikupljenih tokom Nedelje štednje. Ovogodišnji rezultati premašili su prošlogodišnje, a kao dominantan vid štednje izdvojili su se depoziti u evrima na rok od godinu dana.

Izvršni direktor za poslove sa stanovništvom “Komercijalne banke” Živojin Savić naveo je da od 31. oktobra, kada je počela Nedelja štednje, do danas, ta banka ima izuzetno visok rast, koji već sada garantuje da će prirast štednje biti daleko veći od prošlogodišnjeg.  U “Komercijalnoj banci” i dalje je najprisutnija štednja u evrima i to na rok od godinu dana, ali raste učešće klijenata koji svoja sredstva oročavaju na 24, odnosno 36 meseci.

Na osnovu preliminarnih rezultata nadavno završene Nedelje štednje možemo reći da interesovanje građana za štednim modelima u “Banca Intesa” nastavlja dugogodišnji trend rasta, navode u toj banci. Dok je broj deviznih depozita na standardno visokom nivou, primetno je da mere dinarizacije Narodne banke Srbije privlače sve veći broj pojedinaca da sopstvene viškove polože u domaćoj valuti. Najzastupljeniji periodi ročnosti u „Intesi“  su 6 i 12 meseci.
 
Član Izvršnog odbora “Societe Generale“ banke Miroslav Rebić istakao je da je u toj banci između prošle i ove nedelje štednje zabeležen porast depozita za oko 30 odsto. Tokom same Nedelje štednje, zabeležen je značajno veći rast nego prošle godine, kako u ukupnom iznosu, tako i u broju novih depozita, napomenuo je on.
 
U “Hipo alpe adria banci” navode da su preliminarni rezultati za nivo prikupljene štednje u prethodnoj nedelji zadovoljavajući.
 
Procenat povećanja štednje u odnosu na prethodnu godinu iznosi 22 odsto, a procenat povećanja štednje u odnosu na početak Meseca štednje 31.oktobra do sada iznosi 4,5 odsto, istakli su u toj banci i naveli da su najzastupljenija oročenja u evrima na period od 12 meseci.
 
Član Izvršnog odbora ” Raiffeisen Banke” Petar Jovanović ukazao je da je ta banka veoma zadovoljna ovogodišnjim rezultatima, jer su oni premašili ostvarenje od prošle godine, a ove godine klijenti su se pretežno odlučivali za deviznu štednju na rokove od 6 i 12 meseci.