Blic: Javne nabavke će biti bez kontrole pola godine

PinterestFacebookTwitterShare

Tokom prvih šest meseci sledeće godine oglasi o javnim nabavkama neće biti objavljivani na Portalu javnih nabavki, više od godinu dana neće biti nikakve kontrole javnih sredstava koja su potrošena kroz javne nabavke, biće ukinuta Uprava za javne nabavke, a „hitne nabavke“ koje su do sada služile javnim preduzećima i državnim upravama da se direktno pogađaju sa izabranim preduzećem neće više niko kontrolisati…

Ovo su samo neke od novina koje predviđa Nacrt zakona o javnim nabavkama, a koji je uradila radna grupa Ministarstva finansija ignorišući sva upozorenja misije Evropske unije u Beogradu i ekspertske institucije „Sigma“ na čije mišljenje se Evropska komisija oslanja kada ocenjuje dokle je Srbija stigla u regulisanju zakona i prakse javnih nabavki, odnosno u borbi protiv sistemske korupcije, prenosi dnevni list „Blic“. Kako je najavio državni sekretar u Ministarstvu finansija Goran Radosavljević nacrt zakona će se sledeće nedelje naći u javnosti.

Iako je Goran Radisavljević „Blicu“ izjavio da nisu tačne tvrdnje da će Uprava za javne nabavke biti ukinuta i da je misija EU u Beogradu i sama upozorila da ne bi bilo dobro da se ukida institucija koja je do sada dobro radila, „Blic“, prema uvidu u tekst ovog zakona u engleskoj verziji koji je predstavljen Briselu pre dva dana, piše da je već u prvom članu predloga novog zakona predviđeno da se Uprava za javne nabavke zameni Upravom za centralizovano sprovođenje javnih nabavki.  Ukidanje organa koji je do sada imao kontrolnu funkciju i formiranje novog, čija će osnovna delatnost biti sprovođenje objedinjenih, centralizovanih nabavki za ministarstva, praktično ostavlja prostor za nove zloupotrebe tendera jer da bi novi organ počeo zaista da radi potrebni su meseci, što može ozbiljno da ugrozi stabilnost sistema javnih nabavki u Srbiji ukoliko ovaj navrt bude usvojen, naovodi ovaj beogradski list.

Prema daljim navodima u članu 7 nacrta zakona vidi se da nije smanjen broj „izuzetaka“ na koje se ne primenjuje Zakon o javnim nabavkama, kao što je zahtevala Evropska komisija, kad su u pitanju nabavke između dva naručioca, „poverljive“ nabavke, nabavke u slučaju vanrednih situacija.

U strategiji za borbu protiv korupcije piše da treba promeniti član 19 postojećeg Zakona o javnim nabavkama i ubaciti 20 novih antikorupcijskih mera. U predlogu radne grupe taj član nije promenjen. Umesto novih mera, ukinute su postojeće. Na primer, do sada je važan mehanizam u kontroli pregovaračkih postupaka koje naručilac sprovodi pozivajući se na hitnu potrebu bio izveštaj Upravi za javne nabavke, koja je o prekršajima obaveštavala Budžetsku inspekciju i Državnu revizorsku instituciju. Taj mehanizam kontrole je ukinut.

Jedno od najkontradiktornijih rešenja nalazi se u članu 69 kojim je predviđeno da se oglasi o nabavkama objavljuju na Portalu javnih nabavki, dok je u prelaznim i završnim odredbama propisano da će se navedena odredba primenjivati po isteku šest meseci od stupanja na snagu zakona.

Do sada je važilo da naručioci na svaka tri meseca dostavljaju izveštaje Upravi za javne nabavke. Umesto toga, radna grupa je predvidela da se Upravi za centralizovano sprovođenje javnih nabavki dostavljaju izveštaji samo jednom godišnje, do 28. februara tekuće godine za prethodnu godinu. To znači da će javnost i kontrolni organi biti uskraćeni više od godinu dana za informacije koje mogu biti osnov za pokretanje postupaka koji bi imali za cilj utvrđivanje nepravilnosti i korupcije.