Bez srpskih preduzeća na crnoj listi SB

PinterestFacebookTwitterShare

Na ‘crnoj listi’ Svetske banke (SB), nema srpskih kompanija, kaže viši specijalista za javne nabavke Svetske banke Hoze Martinez.
 
Na listi se nalaze firme koje su zbog nepravilnosti diskvalifikovane na javnim nabavkama ili zaključenog pojedinačog ugovora za dobijanje zajma, izvođenje radova, isporuke robe ili usluga.
 
Martinez je istakao da SB stroga u primeni svojih pravila, te tako ako se utvrde nepravilnosti, banka ubrzo stavlja kompaniju na crnu listu i propisuje sankciju – zabranu učešća u određenom periodu ili zauvek. On je objasnio da se slučaj korupcije ili prevare, lako otkrije, a da su sankcije za to vrlo rigorozne. Naime, ako SB stavi na “crnu listu’ određenu firmu, ona će se naći na istoj takvoj listi i kod drugih međunarodnih finansijskih organizacija, prema međusobno postignutom dogovoru tih institucija.
 
On se osvrnuo i na to da li u finansiranju građevinskih radova imaju prioritet domaće ili inostrane kompanije, istakavši da u našem slučaju domaće firme nemaju taj prioritet jer merilo je “prihod po glavi stanovnika ispod praga siromaštva određenom u Razvojnom programu Ujedinjenih nacija”.
 
Martinez je sa druge strane kazao da prilikom nabavke robe može da se iskoristi nacionalni prioritet, ali tu nameru kompanija mora da naglasi u tenderskoj dokumentaciji. Jedini uslov je, objasnio je da jedna trećina materijala koji se koristi za proizvodnju robe bude nacionalnog porekla. “Ako sve to dokažete moći ćete da iskoristite mogućnost nacionalnog priorieta”, rekao je Martinez.