Kasni izgradnja Industrijskog parka

PinterestFacebookTwitterShare

U Industrijski park na 16 hektara uloženo je 35 miliona dinara iz Fonda za kapitalna ulaganja Vojvodine, a zainteresovani investitori za izgradnju pogona za otkup i preradu voća i povrća čekaju da se završi kompletna infrastruktura, za koju je potrebno svega 1,5 miliona dinara.

Ogorčeni poljoprivrednici kažu da je, umesto za završetak ovih poslova, pokrajina izdvojila 80 miliona dinara za sportsku halu.

Do sada je u Industrijskom parku izgrađena trafostanica, moderna elektronska vaga, postavljeni su kablovi za PTT saobraćaj, dovedena je tehnička i pijaća voda iz mesnog vodovoda, instalirana protivpožarna zaštita i asfaltiran put. Investitori su bili spremni da otvore pogone još proletos.
 
Pojavio se investitor koji želi da izgradi pogone i silose, ali radove još nije započeo čekajući da se izgradi niskonaponska električna mreža i put koji nije potpuno završen. Nisu izvojene pare iz Fonda za kapitalna ulaganja, a mesna zajednica nema dovoljno novca da sama izgradi mrežu, objašnjava Ištvan Peter, predsednik MZ.

On dodaje da bi „Elektrovojvodina“ trebalo da obavi ove radove, ali da ni Fond za kapitalna ulaganja ne može da uplati traženi avans za radove, jer ima neizmirenih obaveza prema elektrodistributeru. Očekujemo da će posle namirivanja dugova između fonda i „Elektrovojvodine“ na red doći niskonaponska mreža u Industrijskom parku, jer ćemo u suprotnom izgubiti zainteresovanog investitora, obajašnjava Peter.

Firma „Stočar Stapar“ iz Valjeva poslala je pismo namera da uloži novac u Industrijski park s mesnom zajednicom. U pismu se navodi da bi ova valjevska firma prvo oformila zajedničku firmu sa MZ. Prema predloženom, MZ bi imala udeo od 10 odsto vrednosti firme, a „Stočar Stapar“ 90 odsto, sa obavezom da investira u izgradnju hladanjače, sortirnice za voće i povrće, kao i u silose za žitarice.