Gubitak od 5,2 mil evra Prve banke CG

PinterestFacebookTwitterShare

Prva banka Crne Gore u prvih devet meseci poslovala sa gubitkom od 5,2 miliona eura. U finansijskom izveštaju, objavljenom na sajtu Komisije za hartije od vrednosti, navodi se da je aktiva banke smanjena za 49 miliona na godišnjem nivou, na 273,6 miliona evra.
 
Depoziti kod Centralne banke sniženi su za 950 hiljada u odnosu na uporedni period, na 37,5 miliona. Banka je krajem septembra izdvojila 16,3 miliona evra rezervacija za kreditne gubitke, 1,5 milion više na godišnjem nivou.
 
Na neto kredite i poslove lizinga otpada 174,6 miliona eura, 70 miliona manje nego krajem septembra 2010. Prva je prijavila 227,2 miliona evra obaveza prema klijentima, skoro 40 miliona manje u odnosu na uporedni period.
 
Obaveze prema Vladi smanjene su 1,2 miliona i iznosile su 5,3 miliona eura. Akcijski kapital je uvećan 8,7 miliona, na 55,4 miliona eura.