Hrvatske banke na nivou Gvatemale

PinterestFacebookTwitterShare

Hrvatski bankarski sistem prema oceni agencije “Standard & Purs” spada i dalje u grupu rizičnijih među ukupno 89 posmatranih država.
 
Bankama je potvrđen status na nivou šest na lestvici u kojoj su najrizičnije zemlje uvrštene na nivo deset, a one najmanje rizične na nivo jedan. Hrvatska se tako nalazi u grupi koju još čine Bahrein, Estonija i Gvatemala, objavila je agencija za dodelu kreditnog rejtinga S&P. Pritom je ocena ekonomskog rizika izmenjena iz ‘6’ u ‘7’, što ukazuje na povišeni rizik za ekonomski oporavak, “koji zaostaje za onim u susednim zemljama”. 

U S&P-u kažu da će prigušena domaća potražnja i umereni rast kredita nastaviti da budu teret za oporavak hrvatske ekonomije. Upozoravaju i da će konkurentnost Hrvatske i dalje ograničivati veliki javni sektor, visoko poresko opterećenje i relativno mali udeo radnosposobnih koji imaju posao ili ga traže. Među pozitivnim izgledima izdvajaju planirani ulazak u EU. 

U agenciji primećuju da se neravnoteže iz protekle decenije postupno smanjuju, navodeći kao primer tržište nekretnina koje je u padu već dve godine, nakon što je dosegnulo vrhunac 2009. Očekuju da će korekcija cena nekretnina i prateći proces smanjenja zaduženosti izrazitije pogoditi bankarski sektor. Izdvajaju i visoki kreditni rizik u Hrvatskoj, koji uključuje umerenu zaduženost privatnog sektora i visok nivo plasmana bankarskih zajmova u stranoj valuti, navodeći da su krediti u stranoj valuti činili 73 posto svih odobrenih kredita na kraju 2010. 

Industrijski rizik za hrvatski bankarski sektor ocenjen je sa ‘5’, pri čemu u S&P izdvajaju visoki rizik u institucionalnom okviru i srednji rizik u kategoriji konkurencije i finansiranja sistema.