Džagić: Potrebna je strategija reforme javnog sektora

PinterestFacebookTwitterShare

Potpredsednica PKS Vidosava Džagić izjavila je da, kada se uzmu u obzir rizici za oporavak privredne aktivnosti u zemlji, treba hitno doneti odgovarajuće mere koje bi morale da uključe i donošenje strategije i akcionog plana reforme javnog sektora.

Na dugom spisku mera, koje je navela, su i usvajanje programa mera za sprečavanje naglog povlačenja kapitala iz zemlje usled dužničke i ekonomske krize u matičnim zemljama kompanija i banaka i stvoriti sistemske uslove za investiciona ulaganja.


“Neophodno je razviti kapacitete za procenu efekata investicija u javnom sektoru i osposobljavanje Državne revizorske institucije i uvesti stalne revizije procesa javnih nabavki, uključujući i ugovore o koncesiji i javno-privatnom partnerstvu”, navela je Džagić.

Prema njenim rečima, važna mera u depolitizaciji i profesionalizaciji upravljanja u javnom sektoru treba da bude i uvođenje korporativnog upravljanja, u skladu sa OECD principima i dobrom praksom korporativnog upravljanja. Potpredsednica PKS je ukazala i da “treba stvoriti uslove za smanjenje troškova javnih nabavki ukidanjem nepotrebnih procedura na strani ponuđača i naručioca”.

Džagić je istakla i da bi, pored toga, Narodna banka Srbije između ostalog, trebalo da razvije mehanizme zaštite od rizika promene kamatnih stopa, po prihvatljivoj ceni, jer sada preduzeća nemaju na raspolaganju adekvane mehanizme i instrumente zaštite od rizika.

Centralna banka bi, takođe, trebalo i da osmisli mehanizme za regulisanje deviznog kursa, kako bi se izbegle velike oscilacije kursa i njihov uticaj na konkurentnost naše privrede u dugom roku. Radi povećanja ulaganja, potrebno je hitno doneti zakon i osnovati Razvojnu banku, smatra Džagić.

Banka treba da finansira dugoročne projekte, projekte koji nisu dovoljno profitabilni i koji imaju veći rizik od onog koji su komercijalne banke spremne da preuzimaju…Buduća razvojna banka, takođe bi trebalo da bude više usmerena na stvaranje uslova za odobrenje dugoročnih kredita preduzeća kroz različite forme garancije, a manje na direktno finansiranje”, navela je Džagih.

Potpredsednica PKS je dodala i da je potrebno brzo doneti regulativu i izgraditi infrastrukturu za privatno javno-partnerstvo i koncesije, radi podsticanja investicija i stvaranja uslova za efikasnije investiranje u javni sektor.
 
Ona je ukazala i da su ključne karakteristike poslovanja u ovoj godini spor oporavak privredne aktivnosti uz visoku stopu registrovane nezaposlenosti, koja je, prema podacima NSZ u avgustu iznosila 27,34 odsto. Potvrda te ocene je i korigovana stopa rasta BDP u 2011. godini sa tri na oko dva odsto, dogovorena ranije sa Međunarodnim monetarnim fondom. “Industrijska proizvodnja oscilira oko niske vrednosti i još nisu stvoreni uslovi za stabilan oporavak privrede nakon recesije iz 2009. godine. Pored toga i mala preduzeća se znatno sporije oporavljaju od negativnih posledica krize”, ocenila je Džagićeva.