Potpisan sporazum o Slobodnoj trgovini između Crne Gore i EFTA-e

PinterestFacebookTwitterShare

Ministar ekonomije Crne Gore Vladimir Kavarić danas je u Ženevi na Ministarskoj konferenciji EFTA-e, potpisao Sporazum o slobodnoj trgovini između Crne Gore i članica Evropskog udruženja slobodne trgovine (EFTA).
 
“Crna Gora je mala i veoma otvorena ekonomija, i potpisivanje Sporazuma o slobodnoj trgovini između Crne Gore i EFTA zemalja predstavlja mogućnost za crnogorske proizvođače i izvoznike da se bolje poziciniraju u međunarodnoj trgovini” kazao je Kavarić nakon potpisivanja.

Ističući da će, potpisivanjem ovog Sporazuma, crnogorski potrošači biti u mogućnosti da konzumiraju visoko kvalitetne prozvode, ministar Kavarić je podsetio da tržište EFTA zemalja predstavlja potencijal od 13 miliona potrošača, nudeći mogućnost za pozicioniranje crnogorskih proizvoda, u skladu sa međunarodno prihvaćenim pravilima poslovanja i poboljšanim uslovima pristupa tržištu.

“Verujemo da će potpisivanje ovog Sporazuma, zajedno sa već postojećim, povećati interesovanje investitora iz EFTA zemalja, posebno u svetlu velikih tržišnih mogućnosti za plasman proizvoda” smatra crnogorski ministar ekonomije.

Kavarić je najavio da će Crna Gora uskoro potpisati Sporazum o slobodnoj trgovini sa Ukrajinom, i bilateralni sporazum u kontekstu pristupanja Crne Gore STO-u.

„Crna Gora je jedna od najbrže rastućih ekonomija u regionu. Sa članicama EFTA-e deli brojne vrijednosti koje su rezultirale potpisivanjem ovog Sporazuma“ naglasio je Trond Giske, ministar trgovine i industrije Norveške, koji je ujedno i predsedavajući Saveta EFTA na ministarskom nivou. To je dobar osnov, smatra Giske, za dalji razvoj i jačanje veza između ovih ekonomija.

Predmet pregovora sa EFTA-om bio je osnovni tekst Sporazuma, sa pratećim dokumentima, i sporazumi o poljoprivredi, koji su potpisani između Crne Gore i EFTA članica pojedinačno.

Očekivanja su da će se nakon potpisivanja sporazuma unaprediti ekonomska i trgovinska saradnja sa EFTA zemljama. Ovo posebno ako se ima u vidu da su ovim Sporazumom odobrene asimetrične koncesije u korist Crne Gore. Za crnogorske proizvođače to će istovremeno značiti i potrebu za jačanjem konkurentske snage.

Potpisivanjem sporazuma biće stvorena i šansa za privlačenje novih stranih investicija, posebno ako se ima u vidu da su EFTA države značajni učesnici u oblasti stranih direktnih investicija, a na devetom su mestu u svetu po obimu robne razmene.

Potpisivanje Sporazuma je bila i jedna od preporuka Evropske komisije, pa time ima značaj u kontekstu evropskih integracija. Puna primena Sporazuma očekuje se od 1. jula 2012. godine, nakon ratifikacije od strane svih potpisnica.

EFTA je međunarodna organizacija koja je osnovana Štokholmskom deklaracijom iz 1960. godine, a danas je čine Island, Lihtenštajn, Norveška i Švajcarska.