EPS počeo da kontroliše sam sebe

PinterestFacebookTwitterShare

Novom sistematizacijom u Elektroprivredi Srbije 15. jula ustanovljena je interna revizija i kontrola poslovnog sistema.
 

 
Zadatak interne revizije je da nadzire i ocenjuje efektivnost internih kontrola, upravljanje rizikom, kao i samim preduzećem, kaže Nikola Litvinenko, direktor Interne revizije i kontrole poslovnog sistema Elektroprivrede Srbije.

“Radiće po međunarodnim standardima i zakonskim propisima Srbije. Za uvođenje ove funkcije opredelili smo se rukovođeni najboljim iskustvima energetskih kompanija u svetu. Dobro uređen sistem je najmanje podložan mahinacijama i nezakonitim radnjama. Zato je za velike sisteme važno da u okviru njih postoje jasno uspostavljene procedure i mere kontrole i upravljanja rizikom”, kaže on.

Litvinenko kaže da je uloga tog tela da sve poslovne radnje koje se sprovode unutar EPS-a budu u skladu sa zakonskim rešenjima, da se štiti imovina preduzeća i ocenjuje efikasnost poslovnog sistema.

On objašnjava da je od 1992. pa sve do 15. jula ove godine u okviru EPS-a postojala organizaciona jedinica za kontrolu i reviziju.

Pre dve godine počeo je proces restrukturiranja EPS-a u kome je jedan od prioriteta dat formiranju službe interne revizije i kontrole poslovnog sistema, sa 32 zaposlena koji će raditi u tri sektora – revizija poslovnog sistema, revizija procesa i revizija tehničkog sistema.

“Kontrola će se obavljati u svim delovima sistema Elektroprivrede Srbije, naročito će se voditi računa o javnim nabavkama, o izvođenju radova i usluga kao i na kriterijumima za ostvarivanje planova, rizicima koji se odnose na gubitak električne energije, na naplatu struje, investiciono održavanje, proizvodnju i prodaju uglja, trgovinu strujom itd. Može se reći da će bukvalno sve poslovne aktivnosti EPS biti pod lupom Interne revizije i kontrole”, objašnjava Litvinenko.

Prema njegovim rečima, Internoj reviziji dostupna su sva dokumenta uz obavezu da poštuje njihov odobreni nivo poverljivosti.

Takođe, Interna revizija će obraćati pažnju u na izveštaje eksternih odnosno takozvanih komercijalnih revizija, koje se rade za potrebe EPS-a i privrednih društava.