Uslovan otpis duga za doprinose

PinterestFacebookTwitterShare

Poreska uprava Srbije podsetila je u utorak poreske obveznike kojima je odobreno mirovanje duga iz 2008. godine po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje da do kraja 2011. godine treba da izmire tekući dug.

Izmirenje tekućeg duga je uslov za otpis duga iz mirovanja iz 2008, godine, kako ta obaveza ne ni bila prinudno naplaćena, zajedno sa kamatom.

Zakonom o mirovanju i otpisu duga po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje omogućeno je obveznicima koji su na kraju 2008. godine imali dug po tom osnovu da podnesu zahtev da im ta obaveza miruje do kraja 2011. godine.

U slučaju da dužnici redovno izmiruju tekuće obaveze od januara 2009. do kraja 2011. godine, u januaru 2012. biće im otpisan dug za koji je odobreno mirovanje. Ako ne budu redovno izmirivali tekuće obaveze na dug će im biti pripisate kamate za tri godine, upozorila je Poreska uprava.