Grad isplatio oko 80.000 evra kao naknadu štete za ujede lutalica

PinterestFacebookTwitterShare

Od početka 2011. godine Grad je sa Beograđanima postigao 388 vansudskih poravnanja za ujede pasa, dok je na sudu 58 predmeta rešeno u korist građana koje su napale lutalice.


Budući da na vansudskim poravnanjima građani u proseku dobiju oko 15.000 dinara odšete, a na sudu oko 50.000, može se izvesti računica da je u proteklih 11 meseci Beograd za ujede pasa platio više od 80.000 evra.

Napadi uličnih pasa na građane znatno su smanjeni ove godine, ističu u “Veterini Beograd”, ali je broj podnetih zahteva za odštetu i dalje veliki.

-Od početka godine podneto je 804 zahteva za nadoknadu štete. Međutim, veliki broj se odnosi na incidente koji su se dogodili tokom prethodnih godina, što nam govori o očigledno smanjenom broju ujeda u 2011. godini – ističu u “Veterini”.
 
Imajući u vidu da su pojedini građani pokušavali da zloupotrebe ovu praksu i dođu do naknade iako ih pas nije ni ujeo, Grad je ove godine pooštrio kontrolu, a izvestan broj prijava već je odbačen jer nije bilo čvrstog dokaza o napadu psa.

– Presudan i neophodan dokaz je izveštaj lekara specijaliste, odnosno nalaz Infektivne klinike u Beogradu, što znači da nakon ujeda građani najpre treba da odu na pregled u Kliniku. Ona potom slučaj prijavljuje Republičkoj veterinarskoj inspekciji, odakle građani uzimaju rešenje, drugi neophodan dokument za dobijanje odštete. Treći dokument je formular zahteva koji se uzima u Sekretarijatu za komunalne i stambene poslove u Ulici kraljice Marije 1. Poželjno je da postoji i potvrda “Veterine Beograd” o hvatanju psa koji je ujeo građanina radi lakše procedure – objašnjavaju u “Veterini Beograd”.
 
Iznos naknade za vansudsko poravnanje kreće se od pet hiljada do 25.000 dinara u zavisnosti od težine povrede.
 
U ovom slučaju o odšteti odlučuje Komisija u okviru Sekretarijata za komunalne poslove, koju čine lekar, predstavnik Gradskog pravobranilaštva i veterinar.
 
Komisija zaseda svakog meseca, pa je procedura vansudskog poravnanja kratka, a ako nema žalbe, novac se isplaćuje za najviše mesec dana. Ukoliko, pak, građani pravdu žele da potraže na sudu, na odštetu će čekati bar dve do tri godine.
 
– U tom slućaju je neophodno održati više ročišta, najpre radi saslušanja oštećenog građanina i eventualnih svedoka, zatim obaviti dva psihijatrijska i traumatološka veštačenja i na kraju, nakon dostavljanja presude, sačekati ishod žalbenog postupka. Ukoliko su građani pretrpeli lake telesne povrede, velika je verovatnoća da im sud neće dodeliti nikakvu novčanu naknadu, već će im samo ostati obaveza da Gradu naknade troškove postupka i plate sudske takse, rad veštaka i advokata – ističu u gradskom pravobranilaštvu.
 
Oni trenutno rade na 745 ovakvih predmeta, a građani u proseku traže da im Grad isplati 300.000 dinara odštete za ujed psa.
 
– U periodu od poslednjih devet do 12 meseci, i kada usvoji delimično tužbeni zahtev, Grad u proseku ne plati više od 50.000 dinara – napominju u gradskom pravobranilaštvu.