Mere EU protiv agencija za kreditni rejting

PinterestFacebookTwitterShare

Evropska unija razmatra da dozvoli investitorima da tuže agencije za kreditni rejting ukoliko one prekrše pravila Unije “namerno ili sa velikim nemarom”. Predlog Evropske komisije je deo novog seta pravila za agencije za kreditni rejting, koje su na meti napada javnosti kako od kreditnog sloma 2008, tako i sada tokom tekuće dužničke krize u evro zoni.
 
Prema novim pravilima, od tih agencija će se tražiti da budu transparentnije u načinu na koji donose odluke o kreditnom rejtingu neke zemlje ili firme, kao i da moraju da upozore ponudjače akcija na promenu kreditnog rejtinga pre nego što ga objave.
 
Činjenice da bi rejting agencije mogle da budu naterane na veću odgovornost prilikom donošenja odluka mogla bi da podstakne poplavu tužbi pred gradjanskim sudovima širom 27-člane EU zbog korupcije ili pogrešnih rejtinga. Kreditne agencije su do sad branile svoje odluke kao stavove zaštićene slobodom govora, što je Evropska komisija odbacila kao argument.

Tokom avgusta bivši analitičar jedne od agencija  otkrio je da rejtinzi često ne odražavaju mišljenja analitičara, a u istom periodu italijansko tužilaštvo započelo je istragu o radu dve vodeće svetske agencije za procenu kreditnog rejtinga pošto se jedna organizacija za zaštitu potrošača požalila da su njihovi izveštaji izazvali komešanja na finansijskom tržištu.