Hud: Problem su dugovi

PinterestFacebookTwitterShare

Fiskalna konsolidacija je ključno pitanje za Srbiju i druge zemlje zapadnog Balkana, ocenio je ekonomista Svetske banke Ronald Hud na predstavljanju “Redovnog ekonomskog izveštaja za jugoistočnu Evropu” Svetske banke.
 
“Visoki spoljni i rastući javni dug Srbije su ranjiva mesta za prelivanje krize iz Evrope i zato je važno da se poštuju pravila fiskalne odgovornosti”, rekao je Hud. U izveštaju se navodi da dublja integracija sa EU, i pored ekonomske krize u evrozoni, ostaje najbolja perspektiva za privredni rast zemalja jugoistočne Evrope.
 
Hud, koji je vodeći ekonomista Svetske banke u sektoru za smanjenje siromaštva i ekonomsko upravljanje za region Evrope i Azije, rekao je da su prognozirane projekcije rasta u regionu za naredne dve godine oko 2,5 odsto i dodao da bi, ukoliko se kriza pogorša, ekonomski rast u zemljama regiona mogao da bude i niži.
 
On je dodao da će se efekti daljeg globalnog usporavanja privrede i produžetak neizvesnosti oko krize u evrozoni preliti na privrede zemalja regiona kroz trgovinu i finasije, koje uključuju i priliv direktnih stranih investicije, kreditiranje i priliv doznaka.
 
Prema njegovim rečima, trgovina sa EU je ključni pokretač izvoza i ukupnog ekonomskog rasta u zemljama regiona i predstavlja između 30 odsto i 50 odsto njihovog bruto domaćeg proizvoda /BDP/.
 
Hud je naveo da je u 2010. godini 58,2 odsto ukupnog izvoza šest zemalja jugoistočne Evrope išlo je ka EU, najvećim delom u Italiju i Nemačku, a investitori iz EU predstavljaju najveći ukupni izvor direktnih stranih investicija u region, sa neto prilivom većim od dva odsto bruto domaćeg proizvoda.
 
Izveštaj je obuhvatio Srbiju, BiH, Crnu Goru, Makedoniju, Albaniju i Kosovo. Svetska banka prognozira da će ove i iduće godine Srbija ostvariti dvoprocentni privredni rast.