Smanjenje kreditnog rejtinga može koštati Austriju milijarde

PinterestFacebookTwitterShare

Najveće svetske kreditne agencije najavljuju skoru posetu Austriji kako bi se na licu mesta uverile, zaslužuje li ta zemlja još uvek najbolji rejting. Ocenu AAA u zoni evra su zaslužile, osim Austrije, još samo Nemačka, Francuska, Finska, Luksemburg i Holandija.
 
Glavni razlog spekulacija da bi Austrija mogla da dobije niži rejting leži u njenom susedu – Italiji. Naime, austrijska privreda vrlo usko je povezana sa italijanskom, a austrijske banke poseduju italijanske državne obveznice vredne 16,5 milijardi evra.
 
Ministar spoljnih poslova i zamenik austrijskog kancelara Mihael Špindeleger izjavio je da “kad bi rejting Austrije bio snižen za jedan stepen, odnosno sa AAA na AA+,  svake godine bismo morali da plaćamo tri milijarde evra više na ime kamata nego dosad”.

Ta bogata alpska zemlja, koja ima najnižu stopu nezaposlenost među 27 članica Evropske unije, ima za cilj da do 2020/21 godine snizi odnos javnog duga prema BDP-u na ispod maksimuma EU od 60 odsto sa sadašnjih 74,6 odsto.
 
Austrijski kancelar Verner Fajman je izjavio da će zacrtani ciljevi zahtevati od njegove zemlje, jedne od retkih u sklopu evrozone koja i dalje ima vrhunski kreditni rejting, da godišnje ostvaruje uštedu od oko dve milijarde evra. “Pre tri nedelje smo na samitu evrozone odlučili da želimo da uvedemo ograničenja dugova u svim zemljama koje kao valutu koriste evro. Potez koji smo mi preduzeli je logična posledica toga”, rekao je Fajman.
 
Krajem oktobra su članice evrozone, na inicijativu Nemačke i Francuske, dogovorile uvođenje propisa o uravnoteženom budžetu u Ustav do kraja 2012, ali su to do sada uradile samo Nemačka i Španija.

Austrija je usvojila takozvano “zlatno pravilo” prema kojem strukturni budžetski deficit do 2017. treba da bude doveden na nivo ispod 0,35 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP). To predstavlja pokušaj te zemlje da očuva svoj vrhunski kreditni rejting AAA u vreme dužničke krize u evrozoni.