Prezentacija projekta “Zeleni krovovi Beograda”

PinterestFacebookTwitterShare

Prezentacija projekta “Zeleni krovovi Beograda – potencijal Beograda za formiranje zelenih krovova” biće održana u petak, u 18h, u Galeriji nauke i tehnike SANU, ulica Đure Jakšića br. 2.

Projekat sa bavi istraživanjem mogućnosti, potreba i potencijalnih benefita koje Beograd može imati izgradnjom zelenih krovova kao i njihovim strateškim planiranjem. Projekat je rezultat istraživanja sprovedenog tokom prethodnih pet meseci. Sveukupni potencijal Beograda sagledan je u sadašnjem, realnom vremenu uvažavajući mnogobrojne faktore koji oslovljavaju Ili ograničavaju formiranje zelenog krova. Posebno su sagledani ekološki, ekonomski i socijalni aspekti za njihovo formiranje. Ovaj rad predstavlja pionirski pokušaj i prvi korak u daljim istraživanjima i implementaciji zelenih krovova.

Prezentaciju organizuju Udruženje pejzažnih arhitekata Srbije i Podmladak udruženja pejzažnih arhitekata Srbije.