Objavljen konkurs za generalnog direktora PTT Srbija

PinterestFacebookTwitterShare

Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva Srbije objavilo je konkurs za generalnog direktora PTT Srbije u novom broju Službenog glasnika.

Kako se navodi u oglasu, generalni direktor tog javnog preduzeća biće imenovan na period od četiri godine, a potrebno je da ima visoko obrazovanje i najmanje tri godine radnog iskustva.

Kandidati uz prijavu moraju da dostave i program razvoja PTT Srbija za najmanje narednih pet godina.

Rok od osam dana za podnošenje prijava na konkurs počeo je da teče dan nakon objavljivanja oglasa u Službenom glasniku, odnosno 17. novembra, a prijave se podnose lično ili preporučenom poštom Ministarstva kulture u Vlajkovićevoj ulici broj 3, u Beogradu.

Ministarstvo će u roku od 15 dana nakon isteka konkursa dostaviti Vladi Srbije listu kandidata koji ispunjavaju uslove i predlogom za imenovanje generalnog direktora.

Dosadašnji generalni direktor PTT Srbije Goran Ćirić je član Demokratske stranke i postavljen je na tu funkciju u novembru 2007. godine.

Ćirić je trenutno je vršilac dužnosti generalnog direktora PTT Srbije i najavio je da će ponovo konkurisati za čelnu poziciju u tom javnom preduzeću.

Vlada Srbije je u julu ove godine donela preporuku da se direktori javni preduzeća biraju na konkursima.