Šta donosi novi Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga?

PinterestFacebookTwitterShare

Klijent banke ima pravo da nakon potpisivanja ugovora odustane od kredita, dozvoljenog minusa, kartice i lizinga u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Banka takođe klijentu ne može naplatiti troškove izdavanja kartice i PIN-a ako je klijent odustao od kartice, objavljeno je na sajtu kamatica.com gde su prezentovane odredbe najnovijeg Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, koji stupa na snagu 5.decembra ove godine.
 
Ako dođe do zloupotrebe platne kartice od strane trećeg lica vlasnik kartice može da snosi trošak od najviše 15.000 dinara.
 
Kako je objašnjeno u obračun efektivne kamatne stope ulaze i troškovi u vezi sa sporednim uslugama koje su uslov za korišćenje kredita, a koje snosi korisnik – troškovi upisa hipoteke, fiskna provizija na ime naknada za obradu zahteva za osiguranje, troškovi održavanja tekućeg računa…

Među najinteresantnijim novinama su i da će gašenje računa kod banke biti besplatno, kao i izdavanje potvrda o ugašenom i zatvorenom kreditu. Naknada za podizanje kredita, i dinara i deviza se ukida u potpunosti a svi obračuni za nove kredite i lizing biće po srednjem kursu NBS.
 
U slučaju da klijent bude oštećen, prvi korak u pokušaju rešavanja problema koji nastane u odnosu sa nekom finansijskom institucijom treba da bude direktno obraćanje službenom licu te institucije.
 
Ukoliko problem nije rešen, drugi korak trebalo bi da bude pismeno obraćanje finansijskoj instituciji, a pismeni prigovor se šalje preporučenim pismom, sa povratnicom kako bi se imao dokaz o prijemu prigovora.n Analitičari ovog portala savetuju da se obavezno zadrži kopija prigovora. Nakon ovog koraka, finansijska institucija ima obavezu u roku od mesec dana da dostavi pismeni odgovor, a prigovor se ne naplaćuje bez obzira da li je osnovan ili ne. Ukoliko odgovor u ovom roku nije dostavljen, ili je klijent nezadovoljan predloženim rešenjem, može se obratiti Centru za korisnike finansijskih usluga NBS.NBS razmatra prigovor i ukoliko utvrdi potvrdu zakona izriče mere.

Ukoliko to nije slučaj na zahtev korisnika ili banke se organizuje postupak posredovanja – medijacije, kojom se problem pokušava rešiti u razgovorima tri strane – lice koje se žalilo, finansijske institucije na čije je usluge upućen prigovor i NBS. Ako ni ovaj korak ne dovede do rešavanja problema, NBS će dati savet u smislu procene opravdanosti zahteva, a građaninu preostaje kao krajnja opcija pokretanje sudskog postupka.
 
Ako je klijent na primer putem lizinga uzeo automobil, odustajanje je bez naknade i tada klijent vraća auto, ali to kako tvrde analitičari predstavlja poteškoću lizing kućama. Kupac je dužan da automobil vrati lizing kući u roku od 14 dana a na lizing kući je da se snađe šta će sa korišćenim novim automobilom.
 
Kupac je u obavezi da lizing kući nadoknadi štetu nastalu umanjenjem vrednosti novog automobila, ali lizing kuća zapravo u ovom slučaju dobija korišćeni automobil koji joj ne treba, i dug od klijenta koji se predomislio i koji tek treba naplatiti.