“Imlek” planira 19 milijardi dinara prihoda u 2011.

PinterestFacebookTwitterShare

Najveća domaća industrija mleka, “Imlek”, objavila je plan poslovanja za drugih šest meseci tokom kojih se očekuje prodaja 113.512 hiljada l/kg proizvoda u neto vrednosti 9,8 milijardi dinara.

U prvih šest meseci ova kompanija je planirala prodaju od 112.522 hiljada kg/l proizvoda (ostvareno 109.151 hiljada kg/l) dok je vrednosno posmatrano realizacija bila 4,1 odsto manja od plana i iznosila je 9,2 milijarde dinara.
 
U protekloj poslovnoj godini “Imlek” je zabeležio nekonsolidovanu realizaciju od 18,2 milijarde dinara dok je neto dobitak iznosio 1,16 milijardi dinara.
 
Na trenutnoj ceni od 2.215 dinara tržišna kapitalizacija “Imleka” iznosi 20,1 milijardi dinara (195 mil EUR) i od početka godine je veća za 16,6 procenata.